TikTok lanserar sin Trendrapport inför 2024

I förrgår släppte TikTok sin Trendrapport inför 2024. TikTok spår ett utvecklat beteende och tankesätt bland sina användare, som kommer att manifesteras under 2024. Ett beteende och tankesätt som TikTok definierar som ”Kreativt Mod”. Där de varumärken/annonsörer som visar upp detta kreativa mod, kommer att vara de som lyckas bäst med sin annonsering på plattformen.

”2023 has seen an audience of over 1 billion people regularly coming to TikTok to find community, surprise and delight. In an era where storytelling has become predictable, TikTok showcases creativity without a typical beginning, middle or end. In 2024 we’re going to see the TikTok community build on this in ways we’ve never seen before. Fueled by a blend of curiosity, imagination, vulnerability and courage – creative bravery will be infused into our daily lives.” Sofia Hernandez, Global Head of Business Marketing for TikTok

TikTok beskriver och sammanfattar sin trendspaning inför 2024 i tre övergripande punkter:

Väck(t) nyfikenhet                                                                                                                            TikTok-användarna kommer till plattformen för att hitta fler ”rätta svar” på en fråga/fundering, som triggats av en nyfikenhet. Nyfikenheten leder till fler perspektiv, nya upptäckter och handling. Detta tack vare en blandning av ett aktivt upptäckande och en aktiv mentalitet hos användaren. En studie(1) från 2022 visar på att TikTok användaren är benägen att hålla med om att TikTok introducerar dem för nya områden och ämnen. Områden som användaren inte ens visste att hen gillade.

Aldrig någonsin har det funnits så många möjligheter att upptäcka och dela nya idéer, som i dagens samhälle. Dock har det samtidigt aldrig varit så krävande att finna relevanta svar. Detta medför att varumärken måste tänka på att skapa relevant, upplyftande och användbart innehåll, för att kunna väcka och spela på denna nyfikenhet.

Storytelling utan hämningar                                                                                                        Historian startar med slutet. Det är inte ovanligt att ett flertal trådar/historier skapas och pågår samtidigt på plattformen, där det skapas fiktiva kändisar och historier. Denna ibland överväldigande verklighet är något som TikTok användaren omfamnar i en gemensam värld, kallad #delulu (delusional comfort). #delulu definieras som en blandning av fantasi och manifestation, där användarna/publiken kan ansluta sig och fantisera om sina förhoppningar, drömmar och ”påhittade” verkligheter.

TikTok menar på att de varumärken som kommer att lyckas på plattformen är de som förstår detta, anpassar sig och fångar användarnas nyfikenhet med de inledande sekunderna av sina annonser. Annonser skapade för att väcka denna nyfikenheten, enligt premisserna, får 1,4 gånger längre view engagement (2).

Överbrygga förtroendeklyftan                                                                                                        TikTok identifierar att det finns en växande förtroendeklyfta mellan konsumenter och varumärken. Detta tenderar driva användarna att söka efter ett engagemang som ligger bortom ett enstaka köp. De vill och önskar att varumärkena står för något mer/större, såsom att jobba aktivt för att utveckla och påverka samhället på ett positivt sätt. Vidare önskar och förväntar sig användarna en hög transparens från varumärkena. Helt enkelt önskar användarna att varumärkena har en tydlig värdegrund, där ett förtroende etableras. TikTok lyfter att deras plattform kommer att ge varumärkena en tydlig och öppen kommunikationslinje med konsumenten och deras etablerade gemenskaper.

Det kommer att vara extra viktigt för varumärkena/annonsörerna att försöka etablera en djupare lojalitet med användarna. Med intentionen att bygga upp ett varumärkesförtroende baserat på gemensamma värderingar. Denna filosofi – där de delar, lyssnar och lär – bör genomsyra varje kampanj och organiskt innehåll som planeras och skapas.

En studie(3) visar på att efter att ha blivit exponerad av en TikTok-annons, litar tittarna 41% mer på varumärket. Vidare är 31% mer benägna att vara lojala mot varumärket, medan 33% är benägna att säga att varumärket passar och representerar vem de är som person.

Författarens kommentar                                                                                                                  TikTok har ju alltid varit känd för sin lekfullhet, vilket många varumärken lyckosamt fångat upp och spelat på. Denna trend tyder dock på att relationen framgent måste skapas och byggas på ett djupare plan. En transparant värdegrundad relation där användare och varumärken möts i #delulu. Till alla er varumärken där ute: glöm inte att dela, lyssna och lära av användarna. För det är på deras premisser och i deras värld som ni spelar.

1. TikTok Marketing Science Global Entertaining Ads Study 2022, av Marketcast.                                  2.TikTok Marketing Science Global How to Hook Study [US, UK, GCC] 2023, av Metrixlab                  3.TikTok Drives Brand Trust Study 2022, initierad av TikTok Marketing Science Global och genomförd av Edelman Data and Intelligence.