SEO för e-handel

För många e-handlare är SEO den enskilt lönsammaste marknadsföringskanalen. SEO handlar i grund och botten om att lokalisera ett sökbeteende, möta efterfrågan och skapa en sida på din sajt som förtjänar att synas på Google.

Målet med denna guide är att ge dig insikter och verktyg för att optimera din e-handels SEO, från grunden.

Sökordsanalys

En sökordsanalys är grunden till att lyckas med sin SEO. Sökordsanalysen syftar till att skapa förståelse kring vilken efterfrågan som finns och vilka typer av sidor er sajt behöver ha för att möta efterfrågan.

För en e-handel handlar det i stora drag om följande sidtyper:

 • Startsidan
 • Kategorisidor
 • Produktsidor
 • Inspiration/guide-innehåll

Verktyg för sökordsanalys

I guiden kommer vi använda oss av verktyget Ahrefs (betalversion) för sökordsanalysen. Det finns även alternativ, såsom SEMRush (betalversion) och Google Keyword Planner (gratis). Ingen av verktygen är perfekta, men de ger oss en fingervisning på vilken efterfrågan respektive sökord har.

Sökintention

Varje sökning kategoriseras utifrån vilken intention som ligger bakom sökningen. Helt enkelt, vad vill besökaren se i sökresultatet när de skriver in sökordet? 

För Google är intentionen viktig att förstå. De vill:

 • Visa relevanta resultat.
 • Ha nöjda besökare.

Möter vi inte intentionen som besökaren har, så kommer det att bli svårt att synas på sökordet. Sökintentionen blir även viktig när det kommer till att skapa sidor efter sökordsanalysen är klar, mer om detta senare.

Sökvolym

När det kommer till sökord är det viktigt att beakta sökvolymen. Sökvolymen visar på efterfrågan på respektive sökord. Detta kan ofta vara en ögonöppnare för många e-handlare som kan sina produkter väl. När man väl gör en sökordsanalys ser man ofta att efterfrågan är större på andra typer av ord som beskriver ens produkt.

Detta är vanligt förekommande i branscher där man säljer väldigt tekniska produkter, det vill säga produkter med väldigt specifika namn. De som verkligen kan sin produkt kan i vissa fall kalla det för något helt annat än vad majoriteten kallar det för.

Tips: Tänk på din målgrupp.
Fundera över om du vill nå tekniskt kunniga kunder eller en bredare målgrupp. Om du har en nischad målgrupp, optimera för specifika sökord som är mest relevanta för dem, även om de söks på mindre.

Relevans mot verksamhet

Det är viktigt att man även har verksamheten i fokus när man gör en sökordsanalys. Då bör man ställa sig frågan om sökordet är relevant för verksamheten, alltså kan trafiken från detta sökord ge intäkt. Man bör inte fokusera på sökord man hittar som enbart kan leda trafik, men som inte kommer bidra med någon försäljning.

Tips: Kontrollera söktermer i Google Ads för att se vilka sökord som driver intäkt idag. Då får ni konkret data på vilka sökord som är viktiga för er.

Attribut på produkter

Något många e-handlare missar är att optimera för olika produktattribut. Vilka produktattribut som är relevanta beror på vilken typ av produkt du säljer. Produktattribut kan vara allt från färg, form, mönster, till vilka funktioner produkten har.

Nedan ser vi exempel på sökningar kring färger och “kaffebryggare”:sökord kaffebryggare färger

Säljer du kaffebryggare och har till exempel flera vita kaffebryggare, skulle du kunna skapa en underkategori till din kategorisida för “Kaffebryggare” som möter efterfrågan som finns kopplat till just “vit kaffebryggare”.

Tips: Här gäller det att vara kreativ och gärna gå djupare än alla dina konkurrenter. Ofta kan man bryta ut många produktkategorier utifrån attribut. Detta är något som alla inte prioriterar, vilket gör att dessa sökord i många fall kan vara betydligt enklare att synas på – då konkurrensen är lägre.

Se vilka sökord era konkurrenter syns på

Ni kan även använda verktyg som Ahrefs eller SEMRush för att spionera på vilka sökord era konkurrenter syns på idag. Detta kan vara ett ypperligt sätt att få inspiration till vilka sökord ni bör arbeta med.

Gruppera sökord efter sökintention

När man hämtat ut alla sökord är det dags att sortera dessa i grupper. Syfte med grupperingen är att skapa en bild om vilka sidor du behöver på din sajt för att täcka sökbeteendet.

Bland sökorden kommer du sannolikt att hitta flera sökord med samma intention. 

Exempel:

 • Kaffebryggare
 • Köpa kaffebryggare
 • Kaffebryggare pris

Googlar du på dessa 4 sökord kommer dessa sannolikt ha liknande sökresultat. Detta tyder på att intentionen bakom sökningen är densamma.

Inom SEO kallar man det viktigaste sökordet för gruppen för “primärt sökord”. De andra sökorden i gruppen kallas för “sekundära sökord”.

Googlar du däremot på “kaffemaskin” så får man istället andra typer av sökresultat presenterade. Detta sökord verkar Google se som ett annat typ av sökbeteende, och du behöver därför en egen sida för denna sökintention.

On-page SEO för e-handel

När du tagit fram de sökord du vill synas på, är det dags för att påbörja arbetet på själva sajten. Detta kallas för on-page SEO och innefattar arbetet man gör på sajten för att få den att synas högre i sökmotorerna. 

Titel

Titeln på sidan är det viktigaste elementet på sidan för att förklara sidans relevans. Här behöver det primära sökordet finnas med, men man får gärna inkludera sekundära sökord.

Titeln får max vara 55-60 tecken lång (beroende på sökresultat och vilka funktioner som finns i sökresultaten), annars bryts titeln och Google visar “…” i titeln.

Tips: Se titeln som en annons. Hur kan vi på bästa möjliga sätt sälja in varför man ska klicka in hos just er? Använd utrymmet i titeln för att lyfta er unique selling point (USP). Se till att era USP:ar motsvarar något ni vill stå för och som är viktigt för era kunder.

Förslag på USP:ar:

 • Billigt
 • Snabb frakt
 • Välkända varumärken
 • Stort utbud

Exempel på en bra titel: Kaffebryggare – Stort utbud av kaffebryggare

Exempel på en dålig titel: Bryggare-arkiv

Huvudrubrik

Huvudrubriken, den mest framstående rubriken på sidan, ska förklara sidans relevans. Den bör vara fokuserad mot det primära sökordet, och tydligt förklara vad sidan handlar om.

Exempel på en bra huvudrubrik: Kaffebryggare

Exempel på en dålig huvudrubrik: Produkter av hög kvalitet

I det första exemplet förklarar vi att denna sida visar upp “Kaffebryggare”. 

I det sistnämnda exemplet säger vi att sidan handlar om “Produkter av hög kvalitet” och vi ger ingen kontext för Google kring vilken typ av produkt som säljs. Detta kan leda till att de får svårt att förstå sidans relevans.

Underrubiker

Genom att använda underrubriker i texten kan vi hjälpa till med läsbarheten av texten.

Med rubrikerna bör man tänka hierarkiskt. HTML-rubriker är:

 • <h1>: Huvudrubrik
 • <h2>: En underrubrik till <h1>
 • <h3>: En underrubrik till <h2>
 • <h4>: En underrubrik till <h3>
 • <h5>: En underrubrik till <h4>
 • <h6>: En underrubrik till <h5>

Underrubriker ger oss även en möjlighet att få in sekundära sökord. Om man vill få in sökordet “köpa kaffebryggare” i texten kan man skriva en köpguide i texten. Där kan du lägga in en underrubrik i stil med “Att tänka på när du ska köpa kaffebryggare”.

Brödtext

Brödtexten på sidan är viktigt för att skapa relevans och hjälpa kunderna med de frågor de har innan, under och efter ett köp. 

Med brödtexten är det viktigt att tänka på följande:

 • Innehållet måste vara unikt och enbart publicerad på 1 sida på sajten
 • Innehållet ska vara relevant och rättstavat

Vanliga problem med innehåll för e-handlare

 • Det är vanligt att produktbeskrivningar hämtas direkt från leverantören. Om flera andra e-handlare säljer samma produkt leder detta till att ni har duplicerat innehåll.
 • Det är även vanligt att innehållet återanvänds på flera ställen på sajten. Undvik detta.

När du tar fram innehållet kan du hämta inspiration från de sekundära sökord du hittat i din sökordsanalys. Målet är att beröra så många frågor som möjligt som besökaren har.

Hämta inspiration från “Fler frågor du kan ställa” i sökresultatet.

Du kan även använda en googling för att få inspiration till vad kunder undrar över. I vissa fall väljer Google att lyfta “Fler frågor du kan ställa” (People Also Ask) direkt i sökresultatet.

I detta exempel ser vi frågor som de väljer att lyfta för sökningen “espressomaskin”:flera frågor du kan ställa

Genom att klicka på en fråga får du fram fler liknande frågor.

Tips: Du kan även använda dig av vanliga frågor ni får hos er kundsupport. Är det många som undrar kring plaggets passform eller storlek är detta ypperlig information att tydliggöra. Detta minskar förhoppningsvis även belastningen på er kundsupport.

Bilder

Bilder är en del av innehållet på sidan, och beroende på vilken bransch du befinner dig i har bilder olika betydelse. Om du säljer något där utseendet av produkten är viktigt, till exempel skor, klädesplagg eller tapeter, så kan bildsöket vara viktigt att optimera för.

Google kan tolka bilder, men för bästa resultat bör vi:

 • Förklara bildens relevans.
 • Ge Google så mycket data som möjligt om bilden, vilket kallas metadata.

Med dessa element kan vi förtydliga relevansen:

 • Filens namn
 • Alt-text (alt-tag)
 • Bildens titel
 • Vilka sidor bilden är synlig på

Genom att förklara vad bilden innehåller genom dessa element kan vi hjälpa Google förstå bildens relevans.

Interna länkar

Interna länkar kan ha stor betydelse för din synlighet. Dessa länkar styr besökaren mellan olika sidor inom samma sajt, vilket bidrar till flera centrala funktioner:

 • Navigation: De underlättar för användaren att navigera på sajten, vilket förbättrar användarupplevelsen.
 • Fördelning av länkkraft: Genom att länka internt kan du sprida den så kallade länkkraften från en sida till en annan. Detta ger mer kraft till era viktigaste sidor.
 • Relevans: Länkar kan ge kontext till innehållet på andra sidor, vilket hjälper sökmotorer att förstå relationen mellan sidor och deras innehåll.

Tips för effektiva interna länkar:

 • Använd beskrivande ankartexter: Ankartexten, det vill säga den klickbara texten i en länk, bör vara relevant och beskrivande för sidan den pekar mot. Använd gärna sökordet på ett naturligt sätt.
 • Naturligt är bäst: Interna länkar är bra, men tänk på att hålla det naturligt. Med för många interna länkar kommer länkkraften spridas tunt bland de sidor du länkar till.
 • Prioritera viktiga sidor: Se till att de mest värdefulla och centrala sidorna på din sajt får flest interna länkar.

Metabeskrivning

Metabeskrivningen syns under titeln i sökresultatet och är ett utrymme där målet är att sälja in för den som söker varför man ska klicka in och genomföra sitt köp hos er. meta description

Metabeskrivningen har en begränsning på ungefär 155 tecken, inklusive mellanslag.

Nämner du sökordet i metabeskrivningen så fetmarkeras sökordet, vilket kan leda till att ditt sökresultat sticker ut ifall dina konkurrenter inte har med sökordet.

Att tänka på:

 • Skriv en relevant och unik metabeskrivning för respektive sida
  • En e-handel kan ofta använda sig av mallar för att använda liknande kommunikation på samtliga produkter och kategorier. Duplicerat innehåll är tillåtet.
 • Var tydlig och konkret med ditt erbjudande
 • Ha med en tydlig call-to-action (CTA)
 • Få med sökordet i metabeskrivningen
 • Håll dig till maximalt 155 tecken inklusive mellanslag

Teknisk SEO

Teknisk SEO handlar om att optimera tekniken bakom sajten för att förbättra synligheten i sökmotorer. Teknisk SEO syftar till att förbättra webbplatsens struktur, hastighet och användarvänlighet, för både användaren och Google, vilket i sin tur kan leda till bättre synlighet och högre intäkt.

Menystruktur

Menystrukturen på sajten används framförallt för att navigera mellan sidor på sajten. Men det är även viktigt för Google då menystrukturen är ett utmärkt sätt att sprida länkkraft till de viktigaste sidorna på sajten.

Vi tar “Kaffe” som exempel igen. Nedan är ett exempel på hur en sajtstruktur kan se ut för en e-handel som säljer allt som har med kaffe att göra.webbplatsstruktur ehandel

Denna sajtstruktur kan byggas på väldigt mycket bredare och djupare (fler sidor). 

Skulle vi inkludera samtliga i menystrukturen skulle den innehålla många länkar. Detta skulle leda till att du sprider ut länkkraften för tunt på respektive sida. Länkkraften är kraften som din sajt får från alla länkar till din sajt. Mer om detta i “Off-page SEO för e-handel”.

Menystrukturen syns oftast på alla sidor på din sajt, och är då ett site-wide element. Om man har flera hundratals länkar i menystrukturen kommer varje sida på sajten länka ut flera hundratals gånger, och viktiga sidor behåller inte tillräckligt med länkkraft.

Skulle menystrukturen innehålla samtliga kafferecept så säger vi indirekt till Google att våra recept-sidor är lika viktiga som vår sida för “Kaffebryggare”. Därför kan det vara bättre att enbart länka till “Kafferecept” i menystrukturen, och därifrån länka vidare till de olika kafferecepten.

Nedan är ett exempel på hur menystrukturen skulle kunna se ut för att premiera de sidor som är viktigast.menystruktur ehandel

Här väljer vi att inte länka till alla varumärken och artiklar i bloggen. Vi tar även och döljer underkategorierna som i detta fall inte är våra viktigaste sidor.

Var sparsam med vart du länkar i menystrukturen. Hitta en balans mellan en enkel navigation för användaren och att bibehålla länkkraft mot dina viktigaste sidor.

Mobilversionen

Tänk på att de flesta numera genomför sina köp genom mobilen. Så att ha en mobilanpassad sajt är viktigt att säkerställa. Det är även viktigt att känna till att Google använder mobilversionen av din sajt för att indexera och värdera din sajt, det är därför viktigt att du säkerställer att mobilversionen fungerar minst lika bra som din desktop-version.

Det är vanligt att menystrukturen ser annorlunda ut på mobilen (för att inte ta lika mycket plats). En mobilmeny kan ibland döljas bakom JavaScript, så det är viktigt att säkerställa att Google faktiskt kan hitta länkarna i menyn.

Strukturerad data för e-handel 

Som e-handlare har man ofta mycket data om produkterna. Genom att strukturera upp datan hjälper du Google att läsa och förstå datan om respektive produkt, vilket möjliggör att de kan använda denna data för att presentera dina produkter ännu bättre.

Nedan ser vi ett exempel på OBH Nordicas kaffebryggare, där Google visar upp stjärnor, antal recensioner, pris och i lager. Dessutom visas även en produktbild som “thumbnail” till höger.strukturerad data ehandel

Exempel på produktdata:

 • Produktnamn
 • Bilder
 • Pris
 • Lagerstatus
 • Leveransinformation
 • Omdömen
 • Varumärke
 • Storlek
 • Vikt
 • Material
 • Färg
 • GTIN / EAN

Du kan strukturera upp produktdatan med hjälp av Schema.org, något som många e-handelsplattformar idag gör per automatik. Däremot kan du ofta behöva anpassa detta för att inkludera mer produktdata.

Se även vårt webinar där vi pratar om framtidens sökresultat för e-handlare. Där går vi in djupare på vilken betydelse produktdata lär ha i framtiden för e-handlare som vill synas på Google.

Språkhantering för e-handel på flera språk 

För en e-handel som finns på flera marknader är det viktigt att ha korrekt språkhantering.

Lokaliserat innehåll

Att ha innehållet på det lokala språket som talas i marknaden du är i är viktigt. Detta för att kunna synas på lokala sökningar.

Exempel:

Säljer du skor och har du en engelskspråkig sajt riktad mot den svenska marknaden så når du bara 8,5 % av den totala volymen som finns kring söket kring “skor”/”shoes” i Sverige.sökbeteende språk

Är din målsättning att driva organisk trafik från alla dina marknader gör du bäst i att försöka översätta innehållet på sajten mot de olika marknaderna. Se till att prioritera dina viktigaste marknader, och testa för all del vilken marknad du bör prioritera med hjälp av Google Ads eller Meta-annonsering.

Hreflang

Har du redan flera olika språk? Då kan du behöva använda hreflang-taggar för att tala om för sökmotorer vilket språk och land varje sida är avsedd för. Korrekt språkhantering säkerställer att rätt innehåll visas för rätt marknad, vilket kan förbättra synligheten, användarupplevelsen och öka konverteringarna.

Prestanda 

Sajtens prestanda är ingen rankingfaktor, men det är viktigt att tänka på att prestandan påverkar många faktorer som indirekt handlar om SEO. Först och främst har vi konverteringsgraden. Många besökare väljer att lämna en sida om den helt enkelt laddar för långsamt. Enligt Googles studie tappar man runt 20 % av konverteringarna per sekund som det tar för sidan att ladda enligt Think with Google.

Förutom konverteringsgraden så är det även viktigt att din sajt kan laddas in snabbt även för Google. Detta gör att de hinner indexera fler sidor, och på så sätt kan detta leda till bättre synlighet.

Du kan se din prestanda genom PageSpeed Insights eller i Google Search Console, där du ser hur många godkända sidor på större skala. Se till att försöka få din sajt så snabb som möjligt över tid.

Rendering

Rendering handlar om att säkerställa att Google ser samma sak som användaren ser på sajten. Google har två botar, en indexeringsbot och en renderingsbot. Indexeringsboten läser enbart igenom HTML-koden och ser därför inga funktioner som laddas in med JavaScript.

Renderingsboten läser in JavaScript och renderar upp hur sidan ser ut för att se om det tillkommer något innehåll vid rendering.

Google kan dock i många fall få svårt att rendera upp sidor, speciellt ifall de är uppbyggda med mycket JavaScript. Säkerställ därför att Google faktiskt kan komma åt allt innehåll, annars kan inte Google värdera din sida rättvist.

URL-struktur

En välorganiserad URL-struktur är inte bara viktig för användarupplevelsen, utan också för sökmotorernas förmåga att indexera och förstå din webbplats. Här är några aspekter att tänka på:

 • Tydlighet: En URL bör vara lättläst och förståelig, inte bara för sökmotorer utan också för användare. Till exempel bör en URL som leder till en sida med röda skor kunna se ut något i stil med: www.dinbutik.se/skor/roda-skor.
 • Undvik onödiga parametrar: Medan dynamiska URL:er kan vara oundvikliga i vissa e-handelssystem, bör du sträva efter att hålla URL:erna så rena och enkla som möjligt.

Tips för en effektiv URL-struktur:

 • Använd små bokstäver: Det är vanlig praxis att hålla URL:er i små bokstäver för att undvika förvirring.
 • Undvik specialtecken: Om möjligt, håll dig till bokstäver, siffror och bindestreck i URL:erna.
 • Få gärna med sökordet: Att få med sidans sökord i URL:en kan ha en viss påverkan på Googles förståelse för sidan.
 • Håll det kort och relevant: Försök att hålla URL:erna koncisa, men tillräckligt beskrivande så att både användare och sökmotorer kan förstå dem.

URL-parametrar

URL-parametrar, som t.ex. ”?färg=blå” (för ett produktfilter som visar alla produkter som är blåa), är något som många e-handlare brottas med, särskilt när deras plattform använder sig av produktfilter. I sig är parametrar inga problem, men det finns vissa problem som brukar uppstå:

 • Går inte att anpassa: Många parametrar brukar vara svårareatt anpassa och lägga in unikt innehåll på. Vilket leder till tunna sidor som indexeras. Det brukar därför, i de flesta fall, vara enklare att skapa kategorisidor för filtreringarna istället.
 • Parametrar kan kombineras: Om man kombinerar flera olika produktfilter (som alla bidrar till en ny unik URL) så kan man skapa en uppsjö av URL:er som kan indexeras. Detta gör att ni kan ha flera tusentals indexerade sidor för en och samma kategori.

För att hantera detta problem kan e-handlare antingen se till att filtreringar inte skapar unika URL:er eller använda sig av noindex på samtliga parametrar. 

Paginering

Paginering, att dela upp innehåll över flera sidor, är vanligt inom e-handel, särskilt på kategorisidor och bloggar. Rätt hanterad paginering kan förbättra användarupplevelsen och säkerställa att sökmotorer korrekt indexera ditt innehåll.

Många e-handlare har problem med att de förhindrar Google att hitta alla produkter, oavsett om de ligger på sida 2 eller sida 37 i pagineringen.

 • Se till att du har HTML-länkar till de kommande sidorna i följden (minst till de kommande 5 stycken i pagineringen)
 • Se till att brödtexten enbart finns på den första sidan i sidföljden

Off-page SEO

Off-page SEO är arbete man gör utanför sin sajt för att stärka sin synlighet. I stort pratar man om att få länkar till sin egen sajt från andra sajter som har stark auktoritet.

Länkar

Länkar använder Google för att värdera din trovärdighet. Har du länkar från auktoritära sajter kommer Google se det som ett kvitto på att informationen på din sajt är pålitlig, speciellt om dessa sajter är inom din bransch.

Ett enkelt sätt för e-handlare att få länkar på är oftast att se om dina leverantörer och samarbetspartners kan länka till er. Många leverantörer har en sida med “Hitta din butik” eller “Våra återförsäljare” där ni kan få en länk från en relevant aktör.

Inom off-page SEO kräver det att man är kreativ. Ditt mål ska vara att få länkar från sajter som inte är enkla att få.

Digital PR

Arbetar ni idag med PR? Då kan ni försöka se över hur era pressmeddelanden sprids, och försöka få in länkar till just er hemsida istället för en pressutskicks-plattform som Mynewsdesk. Detta kommer att gynna den organiska synligheten långsiktigt.

Omnämningar

En diskussion som pågått länge i SEO-världen är om omnämningar av ditt varumärke på andra sajter påverkar rankingen. Detta är inget Google bekräftar själva, men det finns mycket som tyder på att omnämningar faktiskt kan gynna din synlighet indirekt hos Google.

Anledningen till att det kan påverka är något som Google jobbat med länge, och det är entiteter. De började redan 2012 att utveckla deras Knowledge Graph, och vi ser mer och mer hur det påverkar sökresultatet. Knowledge Graph är bland annat det som används för att deras AI, Bard, ska kunna generera svar. 

De själva insåg nog bristerna med en sökmotor som i stort sett förstår relevansen baserat på vilka sökord som nämns på vilka sidor på internet, och etablerade deras nya vision om “Things, not strings”. Där de vill förstå kontexten som orden befinner sig i.

Google samlar all data från många olika källor på internet, och sammanställer en databas med information om olika entiteter. En entitet kan vara en sak, en person, ett företag eller ett koncept.

En intressant studie att kolla på är från Jason Bernard, där han har sett hur person-entiteter ökat mycket från juli 2023. Detta tyder på att Google fortsätter att expandera deras förståelse för verkliga saker, istället för att bara läsa av orden. Studien innehåller inga absoluta sanningar, utan är främst intressant utifrån den data han presenterar.

Rent konkret innebär det att omnämningar på till exempel sociala medier eller auktoritära webbplatser kan stärka ditt företag som en entitet, och på så sätt ge fler signaler till Google att ni är ett väletablerat och trovärdigt företag.

Slutord

Det är mycket att kunna och känna till inom SEO. Men med ett långsiktigt tänk i hela SEO-strategin kan det bli en av dina mest lönsamma kanaler. Vill du ha hjälp med din SEO-strategi så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *