Under april kommer Microsoft/BING Ads lansera en rad uppdateringar

Microsoft fortsätter trumma på att utveckla sin annonsplattform för att vinna annonsörernas hjärtan. Det blir väldigt intressant att följa hur antalet globala användare utvecklas på BING 2024, vilket är huvudnyckeln till annonsörernas hjärtan.

Uppdateringarna innefattar:

  • Maximize conversion value bid strategy blir tillgängligt för både sök- och shoppingkampanjer.

Maximize Conversion Value har tidigare endast varit tillgängligt för Shoppingkampanjer. Med denna budgivningsstrategi sätter annonssystemet buden automatiskt i realtid, i syfte att maximera konverteringarna inom budgetramen. Har annonsören ett specifikt ROI-mål, kan man välja att addera ett tROAS.

Dessa budgivningsstrategier kräver uppsatt spårning inom Microsofts annonsplattform, via Universal Event Tracking (UET) och/eller offline konverteringar.

  • Säkerställande att annonsörer effektivt kan spåra konverteringar med Microsoft Click ID.

Det sker med Microsoft Click ID (MSCLKID). Ett unikt klick-ID som implementeras på hemsidan, som skapar förutsättning för en effektiv spårning i annonssystemet.

Nu under april månad kommer Microsoft Ads automatiskt att göra MSCLKID tillgängligt i alla annonskonton. 

  • AI-funktion för en “intelligent” redigering och beskärning av bilder.

AI-funktionen kommer att beskära annonsbilden genom att analysera den och fokusera på den mest relevanta delen samt elementen i bilden. Således hoppas Microsoft att de kan hjälpa annonsörerna framgent, så de slipper lägga en massa onödig tid på manuell beskärning. 

Annonsören kommer alltid ha full kontroll och flexibilitet, för att kunna göra en manuell beskärning om hen inte är nöjd med den version som den automatiska beskärningen producerat.  

  • Språkfunktionen expanderas till flera språk.

Nu har fem nya språk adderats till annonsplattformen: Thai, Malay, Indonesiska, Filipinska och Hindi. Vilket skapar förutsättningar att lansera kampanjer på dessa marknader, där språkkunskapen för dessa marknader inte existerar hos annonsören.