VetZoo och AdRelevance

Samarbete i 3 år
96% ökad omsättning
42% ökad vinst

Ett framgångsrikt partnerskap

VetZoo, Sveriges främsta onlinebutik för djurägare, har i samarbete med AdRelevance uppnått imponerande tillväxtresultat.

Sammanfattning

Det framgångsrika samarbetet mellan VetZoo och AdRelevance belyser vikten av nära samarbete, effektiva beslutsprocesser och kombinationen av expertis från båda sidor.

Genom ett tätt samarbete har AdRelevance hjälpt VetZoo att uppnå imponerande tillväxtresultat genom strategisk rådgivning och verktyg som optimerar marknadsföringsinsatserna.

Lönsam tillväxt med tydliga mål:

I vårt samarbete med VetZoo har vi arbetat med en flexibel budget och klart definierade KPI:er. Detta har bidragit till en stabil grund som hjälper VetZoo att expandera och förbättra sin marknadsföringseffektivitet.

Optimering genom egenutvecklade verktyg:

Vi har utnyttjat AdRelevance’s egenutvecklade verktyg för att maximera VetZoos prestanda inom Performance Max, Google Shopping och Meta Ads. Detta har möjliggjort en skräddarsydd och effektiv marknadsföringsstrategi.

Internationell expansion och fördelaktiga klickpriser:

Som Google International Growth Partner har AdRelevance hjälpt VetZoo att effektivt ta steget ut på fler marknader. Vår position som Sveriges första live CSS-Partner har också gett VetZoo konkurrenskraftiga klickpriser på Google Shopping.

Proaktivt partnerskap och genomförande:

Vårt samarbete präglas av korta beslutsvägar och proaktiv dialog. Tillsammans med VetZoo har vi fokuserat på att vara ”Doers”, vilket har resulterat i att vi gemensamt har sett till att strategier och insatser genomförs framgångsrikt hela vägen.