Stenbolaget och AdRelevance

Samarbete i 3 år
30% ökad omsättning
871% ökad vinst

Ett framgångsrikt partnerskap

Stenbolaget, en framstående leverantör av natursten och betongprodukter för hem och trädgård, har i samarbete med AdRelevance uppnått positiva tillväxtresultat.

“Tack vare AdRelevance har vår marknadsposition stärkts; deras expertis har varit avgörande för vår tillväxt. De har varit en trygg partner för oss och har hjälpt oss få en otrolig effekt på vårt försäljningsarbete mot privatmarknaden.”

Pelle Björklund, Growth Manager, Stenbolaget

Sammanfattning

Det framgångsrika samarbetet mellan Stenbolaget och AdRelevance belyser vikten av nära samarbete, effektiva beslutsprocesser och kombinationen av expertis från båda sidor.

Genom ett tätt samarbete har AdRelevance bidragit till Stenbolagets tillväxt genom strategisk rådgivning och verktyg som optimerar marknadsföringsinsatserna.

Lönsam tillväxt med tydliga mål:

I vårt samarbete med Stenbolaget har vi arbetat med en flexibel budget och klart definierade KPI:er. Detta har bidragit till en stabil grund som hjälper Stenbolaget att expandera och optimera sin marknadsföringsstrategi effektivt.

Optimering genom egenutvecklade verktyg:

Genom att använda AdRelevance’s specialutvecklade verktyg har vi optimerat Stenbolagets prestanda i Performance Max, Google Shopping och Meta Ads. Detta har resulterat i en skräddarsydd och effektiv marknadsföringsstrategi.

Internationell expansion och fördelaktiga klickpriser:

Som Google International Growth Partner har AdRelevance hjälpt Stenbolaget att effektivt ta steget ut på fler marknader. Vår position som Sveriges första live CSS-Partner har också gett Stenbolaget konkurrenskraftiga klickpriser på Google Shopping.

Proaktivt partnerskap och genomförande:

Vårt samarbete präglas av korta beslutsvägar och proaktiv dialog. Tillsammans med Stenbolaget har vi fokuserat på att vara ”Doers”, vilket har resulterat i att vi gemensamt har sett till att strategier och insatser genomförs framgångsrikt hela vägen.