Partykungen och AdRelevance

Samarbete i 12 år
75% ökad omsättning
44% ökad vinst

Ett framgångsrikt partnerskap

Partykungen, en framstående aktör inom fest- och maskeradtillbehör, har tillsammans med AdRelevance uppnått betydande tillväxtresultat.

“AdRelevance och Partyking har ett mångårigt samarbete där vi tillsammans har utvecklat oss och våra affärer. Med en stor kunskap och professionalitet stödjer AdRelevance oss i både våra strategier och genomförande gällande köp av annonser på Google och sociala medier.”

Janne Waxin, Chief Commercial Officer, Partykungen

Sammanfattning

Det framgångsrika samarbetet mellan Familjetapeter och AdRelevance understryker vikten av nära samarbete, effektiva beslutsprocesser och kombinationen av expertis från båda sidor.

Genom ett tätt samarbete har AdRelevance hjälpt Familjetapeter att uppnå betydande tillväxtresultat genom strategisk rådgivning och verktyg som optimerar marknadsföringsinsatserna.

Lönsam tillväxt med tydliga mål:

Genom hela vårt samarbete har vi prioriterat lönsam tillväxt. Vår rörliga budget, styrd av tydliga KPI, har skapat en stabil grund för att Partykungen ska kunna expandera och optimera sin marknadsföringseffektivitet.

Optimering genom egenutvecklade verktyg:

Vi har utnyttjat AdRelevance’s egenutvecklade verktyg för att maximera Partykungens prestanda inom Performance Max, Google Shopping och Meta Ads. Detta har möjliggjort en skräddarsydd och effektiv marknadsföringsstrategi.

Internationell expansion och fördelaktiga klickpriser:

Som Google International Growth Partner har AdRelevance hjälpt Partykungen att effektivt ta steget ut på fler marknader. Vår position som Sveriges första live CSS-Partner har också gett Partykungen konkurrenskraftiga klickpriser på Google Shopping.

Proaktivt partnerskap och genomförande:

Vårt samarbete präglas av korta beslutsvägar och proaktiv dialog. Tillsammans med Partykungen har vi fokuserat på att vara ”Doers”, vilket har resulterat i att vi gemensamt har sett till att strategier och insatser genomförs framgångsrikt hela vägen.