Google kommer skala upp granskningen av annonsörers webbplatser med början 1:a maj

|

Google kommunicerar detta: 

”Från 1:a maj 2024 kommer vi att skala upp vårt befintliga revisionsprogram för att säkerställa efterlevnad av vår EU User Consent Policy och kunddatapolicy.

Annonsörer utan nödvändiga samtyckesmekanismer kan bli föremål för åtgärder, inklusive upphävande av remarketinglistor och inaktivering av konverteringsspårning.”

Så här kommer det fungera:

  1. Annonsörer som bryter mot EU User Consent Policy får ett mejl från Google där de informeras om att de behöver åtgärda problemet inom en given tidsfrist.
  2. Bristande efterlevnad efter deadline kommer att leda till åtgärder. En av de åtgärderna kan vara inaktivering av konverteringsspårning.