Google Consent Mode uppdateras till version 2 från och med mars 2024

|
  • Det här påverkar samtliga Google Ads-annonsörer
  • Kommer att krävas för Google Ads från och med mars 2024. Påverkar samtliga Google Ads-annonsörer samt Google Analytics-konton.
  • GCT och GA4 Spårningen kommer inte plötsligt att sluta fungera men det kan för många annonsörer bli en drastisk minskning i insamlingen av förstapartsdata som negativt kan påverka framtida resultat från Google Ads annonseringen.
  • De största uppdateringarna handlar om hur remarketing och målgrupper kommer att populeras framöver med förstapartsdata, samt om Enhanced Conversions fortsatt ska fungera. De kommer att kräva att annonsörer använder en cookie-banner som har stöd för samtliga 4 samtyckessignaler. En annonsör utan cookie-banner kommer att påverkas på samma sätt.

AdRelevance rekommenderar att använda en cookie/samtyckesbanner från någon av Googles certifierade Consent Management Platforms för att säkerställa att samtyckeshantering sker på ett korrekt sätt samt stödjer Google Consent mode V2 och även eventuella framtida uppdateringar. Denna typ av förändring som sker med version 2 ges det oftast då stöd för av CMPs automatiskt, jämfört om du själv utvecklat en cookie/samtyckesbanner så behöver du säkerställa att samtyckeshanteringen och förstapartsdatahanteringen fortsatt fungerar korrekt.