SEO: Analys av svenska e-handelns påverkan i Augusti 2023 Google Core Update

Vi har analyserat svenska e-handelns påverkan i den senaste stora uppdateringen från Google vid namn Google Core Update. Dessa stora uppdateringar är de breda algoritmuppdateringar som Google genomför omkring 2-4 gånger per år. Det innebär att som namnet indikerar att de uppdaterar algoritmen i kärnan och omvärderar alla webbplatser utifrån det perspektivet. Den senaste i raden startade den 22 augusti 2023 och tog hela 16 dagar att slutföras, med en avslutning den 7 september 2023. Det var den andra core updaten i år och det hade inte gjorts någon core update sedan i våras innan denna.

Den snabba AI-utvecklingen har resulterat i en enorm tillströmning av innehåll på webben. Som en konsekvens pekar vår analys på att Google har vidtagit åtgärder för att särskilja faktiskt värdeskapande innehåll från utfyllnadsinnehåll. Det troligaste är att de har gjort detta genom att skärpa sitt fokus på trovärdighetssignaler som ofta benämns som EEAT (Experience, Expertise, Authoritativeness och Trustworthiness) eftersom Google benämner det så i sin kommunikation till de manuella testpersonerna av sökresultatet. Den kommunikationen benämns Quality Raters Guidelines.

I vår analys av svenska e-handlares påverkan på denna Google Core Update har vi noterat både vinnare och förlorare. Vi kommer nedan ta er igenom dessa och hoppas att detta kan hjälpa er precis som oss att få en bättre bild av denna uppdatering.

Vår analys bygger på svenska mätetal från Sistrix och Ahrefs under perioden 21 Augusti 2023 till 10 September 2023. Den bygger på att vi mäter synlighet i Googles sökresultat specifikt för Sverige.

E-handelsanalys av Augusti 2023 Core Update

Ett tydligt mönster vi kan se i uppdateringen är att stora databaser och aggregatorer, som företagsdatabaser, köp och säljsajter och prisjämförelsesajter och liknande som många e-handlare både tampas med i sökresultaten och får trafik från, förlorade en del synlighet det samtidigt som vi ser stora sociala medier plattformar som Linkedin och Instagram tar en del mark. När vi går igenom datan på vinnare och förlorare med fokus på e-handel kan vi notera följande mönster:

Apotek

Flera stora apotek (apoteket.se, kronansapotek.se och apotekethjartat.se) har sett en nedgång i synlighet under uppdateringen. Google Core Updates är ofta väldigt mycket mer känsliga i YMYL (Your Money Your Life) innehåll, där trovärdigheten hos källan är avgörande. Det gör att dessa uppdateringar är särskilt viktiga för e-handlare inom bland annat hälsa.

Retail

Stora återförsäljare, inklusive några av de mest kända varumärkena i Sverige (elgiganten.se, ikea.com, granngarden.se och biltema.se), upplevde negativa förändringar. Det är lite förvånande då många av dessa har starka trovärdighetsignaler men det man ska ha med sig är också att de har stor komplexitet i att lösa många stora utmaningar på stor skala.

Renodlade E-handlare

Mönstret bland e-handlare var blandat. Medan flera större aktörer upplevde tapp (na-kd.com, spelbutiken.se och cdon.se), såg vi att andra, t.ex. Adlibris, som var en av de stora vinnarna i analysen. 

Googles utveckling

Google strävar alltid efter att förbättra upplevelsen för sina användare genom att erbjuda relevant och kvalitativt sökresultat för slutanvändaren. Den senaste uppdateringen bekräftar den långvariga trenden där värdeskapande innehåll och dess auktoritet blir allt viktigare och det tillsammans med mycket fokus på trovärdighetssignaler som nämnt tidigare.

Råd för de som tappat i denna Core Update

Det är sällan en snabb lösning när man drabbats av en core update. Istället krävs noggrann analys och genomgripande förändringar. Mina rekommendationer inkluderar:

  • Bred SEO: Starta med en djupgående SEO-genomgång för att identifiera eventuella brister.
  • Innehållskvalitet: Se över ert innehåll och fråga er själva om det verkligen tillför värde för användarna. Har ni innehåll webbplatsen som är väldigt lågkvalitativt.
  • Auktoritet och Trovärdighet: Om ni verkar inom YMYL-sektorer, fokusera på att bygga auktoritet och trovärdighet med hjälp av EEAT som stöd.
  • Teknisk optimering: Se till att er webbplats är tekniskt felfri från ett SEO-perspektiv och ni inte har tekniska problem som påverkar innehåll, rendering, hur Google spindlar er webbplats eller att lågkvalitativa filtersidor eller liknande indexeras.

Opåverkade i denna Core update

Fokusera vidare på ert SEO-projekt och öka kvaliteten i allt ni gör genomgående.

Som avslutning vill jag understryka att Google Core Updates alltid ger möjlighet till reflektion och förbättring. Med rätt strategi kan e-handlare och andra företag anpassa sig och ta ny mark framöver.