Analys av Mars Core Update 2024

|

Mars Core Update inleddes den 5 mars 2024 och kommunicerades från Googles håll som en stor och komplex uppdatering. 

Uppdateringen är nog även en av de större som gjorts på länge och landade enligt Google på att man nedprioriterade 45% lågkvalitativt eller ej unikt innehåll. Det tog 45 dagar att rulla ut den mot beräknade 30 dagar. 

Enligt många i SEO-branschen handlade det snarare om att man gav stora välkända varumärken och auktoritära domäner ännu mer synlighet. Googles bild och SEO-branschens bild av denna uppdatering kan man enkelt säga är tudelad.

Samtidigt som man lanserade Mars Core Update lanserade man även en separat Spam Update samt en uppdaterad spam policy. Detta har inneburit att även välkända namn i SEO-världen har blandat ihop begreppen. 

De tre stora delarna som har hänt under denna period sedan Googles kommunikation är:

  • Spam policy: Google använde sin nya spam policy för att ge manuella varningar och avindexera webbplatser som drevs av välkända SEO-influencers.
  • Mars Spam Update 2024: Algoritmisk uppdatering mot spam som rullade ut över cirka 15 dagar från 5:e mars.
  • Mars Core Update 2024: Algoritmisk uppdatering som rullade ut över 45 dagar och var klar 19:e april men kommunicerades inte som färdigutrullad förens 26 april.

I denna analys nedan försöker vi fokusera på analysen av Mars Core Update men det kan ibland vara svårt med de överlapp som finns mellan dessa tre delar.

Mars Core Update 2024

Google kommunicerade att i och med Mars Core Update 2024 blir Helpful Content Systemet en del av Core-algoritmen. Google gick ut med information om att de förväntade sig att minska lågkvalitativt och ej unikt innehåll med 40%, men landade enligt deras egna kommunikation på 45%. Med detta i åtanke förstår man att denna core update precis som senaste tiden kommunicerats som väldigt innehållsfokuserade.

Internationellt är kritiken väldigt stor mot denna uppdatering då många nichesajter tappat väldigt mycket synlighet samtidigt som stora auktoritära domäner tar mark. Det har även noterats en generell bild av skiftning där e-handelssajter tagit mark generellt och innehållssajter med en annonsaffär tappat mark. 

Forum och UGC aktörer har fortsatt gå starkt internationellt och Googles relation med Reddit har verkligen ifrågasatts av många efter att de kommunicerade ett avtal om att träna Googles AI på Reddits data.

Mars Core Update 2024 i Sverige

I Sverige har vi generellt haft mindre rörelser senaste tiden vilket varit min bild generellt under flera av de större uppdateringarna senaste tiden. Det är mycket som händer i sökresultaten i EU med som har mer med DMA (Digital markets act) och göra än Core Updates så det är också viktigt att ha i åtanke om ni analyserar er data.

Mars Core Update 2024 förlorare i Sverige

Vi exemplifierar här nedan med några förlorare i Mars Core Update 2024 på den svenska marknaden för att påvisa vilka mönster vi ser i de aktörer som tappar i denna uppdatering. Vi ser två punkter under perioden som är tydliga i Sverige antingen direkt vid utrullning eller andra veckan i April.

Temu.com – Global e-handlare i Sverige

Temu hade en väldigt stark utveckling från sin lansering men har sedan noterat en del utmaningar med Core Updates. Detta är såklart extra intressant för många e-handlare då vi vet att Temu både i köpta kanaler och organiskt påverkat en hel del aktörer senaste året. 

För aktörer som denna är sidkvalitén oftast låg precis som Amazon också haft utmaningar med stundtals. Det är en balans mellan hur de klarar sig på sin auktoritet blandat med sidkvalité och antalet sidor de indexerar som oftast slår i dessa situationer.

Restaurangtoppen.se -74% i synlighet – Databassajt

Restaurangtoppen.se tappade kraftigt i Helpful Content Update i September förra året och har efter det haft en negativ trend generellt men tappar även tydligt i denna core update precis som den förra i slutet på förra året. Detta är ett exempel på en databassajt / programmatisk SEO-sajt som inte lyckats påvisa unikt innehålls som påvisar värde tillräckligt. 

Jag har varit inne på det redan i tidigare analyser att webbplatser som presenterar liknande information som andra aktörer har alltid varit en utmaning inom SEO men det är tydligt något Google skruvat åt igen senaste tiden.

Lakemedelsboken.se -73% i synlighet – YMYL-sajt

Lakemedelsboken.se är en webbplats som inte varit påverkad av någon Core Update eller liknande senaste året men som tydligt tappar i denna Core Update. Sajter inom vård, hälsa och ekonomi är alltid mer utsatta i core updates då de presenterar mer känslig information, vilket troligast är fallet här. (Det finns en aspekt här som kan göra att det handlar om ett tekniskt problem som också kan vara en orsak till tappet.)

Habohobby.se – E-handelssajt

Habohobby.se är en e-handlare som tar ganska mycket mark från Augusti Core Update 2023 fram till denna core update när de tydligt har en negativ utveckling. Detta är mönster som oftast är tydliga när man tittar på många webbplatser att webbplatser som testats på en ny nivå antingen vänder neråt eller fortsätter ännu kraftigare uppåt.

Mars Core Update 2024 vinnare i Sverige

Bland vinnarna i Sverige under Mars Core Update 2024 noterar många större välkända e-handlare såväl som andra välkända webbplatser. Internationellt har en del skämtat att kallat denna uppdatering för ”Brand update” då många välkända starka varumärken med auktoritära domäner tagit mark. Nedan ser ni några exempel på vinnare i denna core update:

Naturkompaniet – E-handlare & butikskedja

Naturkompaniet är ett tydligt exempel på en e-handlare som tar mycket positiv synlighet under Mars Core Update. Det rör sig om en etablerad aktör med ett starkt varumärke.

Storytel – Ljudbokstjänst

Storytel.com tappade synlighet i Sverige under förra höstens uppdateringar men återvinner nu mycket av den synligheten. Ljudböcker och böcker är ett intressant segment eftersom i princip alla aktörer sitter på samma information och det gör originalitet utmanande från ett SEO-perspektiv.

Svenska.se – Ordbok / databassajt

Svenska.se är en ordbokssajt/databas som tagit mycket synlighet i denna uppdatering. Det är Svenska Akademin som står bakom, de har med det sagt en stark auktoritet i ryggen.

Vad ska vi göra om vi är påverkade av Mars Core Update 2024?

Det viktigaste att ta med sig kring en Core update är att är man negativt påverkad räcker sällan mindre åtgärder utan större åtgärder krävs för att återta synlighet. Det kan ibland innebära att en ny Core update måste köras för att man ska få en ny bedömning av webbplatsen som helhet.

Vill ni ha en analys av er webbplats för Mars Core update 2024 får ni gärna kontakta oss för en audit.