5,82% fler organiska klick i EU än i USA enligt Zero Click Studie

|

I en nyligen publicerad Zero Click Study visar datan att Google skickar 5,82% fler klick till organiska resultat i EU jämfört med i USA. Studien, som är genomförd av Rand Fishkin (SparkToro) tillsammans med Datos, delar många intressanta insikter och vi lyfter det intressanta från EU-perspektivet.

Det är extra intressant utifrån de förändringar Google behövt göra i sökresultat i EU utifrån de legala riktlinjer som ändrats i EU. Det som EU vill utmana är hur Google skickar trafik till sina egna plattformar och tjänster. Därför är det väldigt intressant att se att denna studie visar att klicken till Googles egna plattformar är 18,75% högre i USA jämfört med EU. Detta indikerar att EUs legalisering kan ha åstadkommit en större spridning på trafiken från sökresultaten.

Hur fördelas klicken sökresultaten i EU?

  • 74,6% av klicken till organiska resultat (30,1% av alla sökningar)
  • 24% av klicken till Google ägda plattformar (9,7% av alla sökningar)
  • 1,4% av klicken till Google annonser (0,6% av alla sökningar)

40,3% av alla sökningar på Google i EU leder därmed till ett klick, enligt denna undersökning. De nämner i studien att andelen klick på annonser kan vara påverkat av deras data och relation till ad blockers. Oavsett visar det hur mycket sökningar som är informationsdrivna i relation till köpdrivna där annonser visas. Därmed är det extremt viktigt att arbeta med både SEO och SEM strategiskt i hela köpcykeln för att nå maximala resultat.

Vad gör användarna i EU som inte klickar på ett sökresultat?

  • 37,5% gör inget mer vilket indikerar att de fått svar på sin fråga i sökresultatet.
  • 22,3% gör en ny sökning på Google.

59,7% av alla sökningar klickar inte på ett sökresultat vid första sökningen. Detta som beskrivs som zero click search är väldigt intressant att följa eftersom det påverkar trafiken som drivs till webbplatser från sökresultat. Det är också viktigt för att förstå hur användarbeteenden ser ut i sökresultaten och vilka värden vi kan bygga direkt i sökresultaten. Fler användare väljer att göra en andra sökning.

Vill du läsa hela studien kan du göra det här på Sparktoro.com.