Viktigt tips inför Black Week/Black Friday

1 oktober 2020 //

Granskningstiden för Google och Facebook har under Black Week/Black Friday de senaste åren varit längre än under resten av året på grund av högt tryck. Vi förväntar oss att den granskningstiden kommer vara ännu längre i år.

Två huvudorsaker för det:
1) Under pandemin i år så har Googles och Facebook support haft längre granskningstider generellt
2) Det är sannolikt att Black Friday/Black Week-handeln till relativt stor del sker online i år

Så se till att förbereda extra tidigt och ladda upp annonser och annonsmaterial på Google och Facebook i pausat läge minst en vecka innan planerat go-live-datum(Google och Facebook granskar även pausat material).

Det kan vara förödande om ens annonser inte är live under en för många mycket viktig försäljningsperiod.

De som förberedde sig tidigast 2019 hade störst framgång, kommer vara samma sak i år.

Tillbaka till listor