Vad är crawl budget inom SEO?

|

Crawl budget är den mängd resurser som en sökmotor som Google tilldelar för att genomsöka en webbplats. Det innebär hur många sidor som en sökmotors robot (crawler) besöker och indexerar under en viss tidsperiod. Denna budget påverkas av webbplatsens storlek, struktur, och dess betydelse för användare och sökmotorer.

Förståelsen och optimeringen av crawl budget är kritisk för att säkerställa att sökmotorer effektivt kan genomsöka och indexera din webbplats. Genom att implementera strategier som förbättrar webbplatsens hastighet, intern länkstruktur och innehållskvalitet kan du maximera din crawl budget.

Är crawl budget viktigt för SEO?

Crawl budget är viktigt för SEO eftersom det påverkar hur effektivt och snabbt en webbplats indexeras av sökmotorer. Även om crawl budget inte är en direkt rankingfaktor, kan effektiv indexering leda till snabbare indexering av innehåll, vilket i sin tur kan förbättra webbplatsens synlighet och placeringar på Google. En låg crawl budget minskar antalet nya sidor en sökmotor kan indexera.

Faktorer som påverkar crawl budget

  1. Webbplatsens popularitet: Populära webbplatser med hög trafik och många länkar från andra sajter får vanligtvis en högre crawl budget.
  2. Serverns prestanda: Snabba servrar som hanterar många förfrågningar utan att sakta ner får en högre budget.
  3. Sajtens uppdateringsfrekvens: Webbplatser som ofta uppdaterar sitt innehåll blir oftare besökta av crawlers.
  4. Kvaliteten på interna och externa länkar: Bra intern länkstruktur och kvalitetslänkar från externa källor påverkar budgeten positivt.

Crawl demand

Crawl demand avser den efterfrågan som finns på att genomsöka en webbplats. Den bestäms av hur mycket förändring som sker på webbplatsen och hur relevant innehållet är för användarna. Nytt och populärt innehåll har högre efterfrågan och har därför en större crawl budget.

Crawl capacity limit

Crawl capacity limit är den maximala mängd sidor en sökmotors crawler kan genomsöka på en webbplats utan att överbelasta servern. Detta beror på serverns kapacitet och inställningar för hur mycket trafik den kan hantera.

Crawl scheduling

Crawl scheduling refererar till hur en crawler schemalägger sina besök på webbplatsen. Detta görs för att optimera genomsökningen utan att överbelasta servern och för att säkerställa att nytt innehåll indexeras så snabbt som möjligt.

Hur optimerar man sin crawl budget?

Man förbättrar sin crawl budget genom att fokusera på laddningstid (response time), minska onödiga sidor som crawlas, arbeta med strategiska interna länkar, använda sig av en uppdaterad sitemap och minska antalet ompekningskedjor.

Hur kontrollerar man sin crawl budget?

Det finns tre huvudsakliga sätt att kontrollera sin crawl budget. Genom att analysera serverloggar för vilka sidor Google besöker mest, analysera crawl stats-rapporten i Google Search Console och genom site-sökning på Google.

Google kommunicerar inte vilken crawl budget du har, men du kan påverka den genom att optimera din webbplats.

Analysera serverloggar

Serverloggar ger insikt i hur ofta och vilka sidor som genomsöks av sökmotorer. Detta kan hjälpa dig att identifiera mönster och justera strategier för att förbättra crawl budget. För att förenkla detta arbetet kan du använda dig av SEO Log File Analyser från Screaming Frog.

Använd Google Search Console crawl stats

Google Search Console erbjuder ett verktyg som heter Crawl stats och rapporterar antalet crawls, response time, “Refresh” (redan crawlade sidor) och “Discovery” (sidor som ej crawlats tidigare) crawls och vilka filer som crawlas (HTML, JS, bilder). Du kan se vilka sidor som genomsöks mest och identifiera problem som påverkar genomsökningen.