Topical Authority – Vad är det & hur fungerar det?

|

Topical authority inom SEO handlar om en webbplats eller innehållsskapare som anses vara en ämnesauktoritet inom ett specifikt expertområde. Det uppnås genom att skapa omfattande, djupt, brett och relevant innehåll som täcker ämnet in i minsta detalj. Detta leder till bättre synlighet i entitetsbaserade sökmotorer som t.ex. Google samt skapar en ökad trovärdighet hos sökmotorer och användare.

Topical authority är idag en av de mest värdefulla SEO-strategierna från ett affärsperspektiv då det skapar trafikvärden till högkvalitativt innehåll i hela kundresan, samtidigt som kommersiella ämnen / sökord får förbättrad synlighet. Det utan samma krav på externa referenser (länkar och omnämnande) som annars behövs. I marknader som nordiska marknader där antalet webbplatser och externa högkvalitativa referenser är begränsat är innehållsdrivna strategier som topical authority därmed ännu mer effektiva.

Hur fungerar topical authority?

Topical authority fungerar på det sättet att Google och andra sökmotorers index delas in i ämnen baserat på entitetsstrukturer. Inom dessa ämnen prioriteras därefter webbplatser i en hierarki, vilket kan liknas vid ett ligasystem inom någon idrott. Vissa webbplatser spelar i högsta ligan medan andra längre ner i ligasystemet (hierarkin). Genom att vara den aktör som täcker ett ämne på mest heltäckande och korrekt sätt kan man påverka sin topical authority och med hjälp av det klättra i hierarkin.

Det finns många olika aspekter som påverkar detta men det som eftersträvas är att få webbplats X att ranka bättre än webbplats Y som tidigare haft bättre positioner under Z tid. Med hjälp av det kan vi skapa en re-ranking (Google flyttar upp oss i hierarkin) inom ett ämne som vi eftersträvar och med det kan vi lyfta vår ranking inom ett helt ämnesområde.

Topical Authority = Topical Coverage X Historical Data

Koray Tuğberk Gübür

Innehållstäckning (Topical coverage)

Topical Coverage avser hur väl en webbplats täcker ämnesgrafen relaterad till ett specifikt ämne. Det ger korrekt och unik information om olika entiteter, attribut och delämnen inom ämnet.

Topical Coverage = Topics X Contexts

Koray Tuğberk Gübür

Historisk data (Historical data)

Historisk data är inte relaterad till den tid en webbplats har varit online. Istället handlar det mer om ”användarengagemanget” och kvaliteten på detta engagemang.

Historical Data = Years of Ranking X Number of Search Activity

Koray Tuğberk Gübür

Koncept inom topical authority

Inom ramverket för topical authority finns det många olika koncept som momentum, cost of retrieval och information responsiveness. Nedan listar vi några av de koncept inom topical authority vi kan använda oss av för att uppnå ämnesauktoritet:

Momentum

Momentum nås genom att publicera och uppdatera artiklar oftare än konkurrenten Z inom en viss tidsperiod. För att undersöka hur man når momentum krävs därmed en kontinuerlig konkurrensanalys, en agil men orytmisk publiceringskalender och djup insikt i entitetsstrukturerna för ämnet.

Informationsvärde (Information gain)

Informationvärde (Information gain) skapas genom att du är den webbplats som tillför ny Information till Googles Knowledge Graph (kan beskrivas som deras kunskapsdatabas) som därefter valideras av andra källor. Desto högre grad av salient score (exakthet) som informationsvärdet har desto högre är sannolikheten att den tillförs.

Kostnad för hämtning (Cost of retrieval)

Kostnad för hämtning (Cost of retrieval) av avser den resursåtgång, såsom tid, pengar och ansträngning, som krävs för att hämta specifik information från en webbsida och webbplats. Det innefattar både de direkta kostnaderna för att hämta och läsa innehållet på sidan och de indirekta kostnaderna för eventuella fördröjningar eller ineffektiviteter.

Informationslyhördhet (Information responsiveness)

Informationslyhördhet (Information responsiveness) handlar om kontroll och respekt för innehållet vi publicerar. Genom att påvisa att man publicerar trovärdig och korrekt Information enligt Knowledge Graph med hög träffsäkerhet ökar Google sin trovärdighet för faktan och informationen.

Detta är 4 koncept av många som går att använda inom topical authority för att påvisa ämnesauktoritet.

Hur implementerar man topical authority i praktiken?

Att implementera topical authority i praktiken handlar om att arbeta noggrant och strukturerat med webbplatsen och innehållet för att täcka ett ämnesområde. Ett rekommenderat arbetsflöde för att lyckas med detta arbetsflöde är:

1. Skapa underlaget för topical map

Genom att skapa en topical map skapar du förutsättningarna för topical authority. Det handlar om att lokalisera ämnet, vart huvudfokus ska ligga, vilka områden vi behöver täcka och alla kringliggande attribut.

 • Source context – Vilka är vi?
 • Central entity – Vilket ämne berör vi?
 • Central search intent – Vad ska göras?
 • Core section – Vart ska vi gå på djupet?
 • Outer section – Vart går vi på bredden?
 • Publication frequency – Hur mycket innehåll och i vilken frekvens behövs?

2. Lokalisera alla attribut för en topical map

Lokalisera alla ord som kan förekomma före, mellan och efter den central entiteten genom att lokalisera alla attribut. Börja använda er egen kunskap innan ni använder verktyg men sedan finns verktyg som dessa vilket kan stödja för att hitta en fulltäckande map.

 • Google Trends
 • Google Search (och alla dess funktioner)
 • Bing Search (och alla dess funktioner)
 • Swisscows
 • Wikipedia
 • YouTube
 • Pinterest
 • Google Images
 • QuestionDB
 • Konkurrenter
 • Keyword Explorer Tool
 • ChatGPT

3. Ta fram en topical map

Bearbeta ovan information i ett Google Sheet/Excel-dokument med ett ämne per rad som i slutändan ska bli en rad per sida på er webbplats. Exempel på kolumner kan vara:

 • Ämne
 • Title
 • URL
 • Hierarki (Om url inte visar det)
 • Publiceringsdatum
 • osv.

Det viktigaste är att bygga upp en logik om vilka ämnen samt sidor och hur de förhåller sig till varandra för att kunna bygga bra relevanta semantiska kluster.

4. Skapa innehållsbriefs

Skapa innehållsbriefs som visar på vilket innehåll som ska skapas för att täcka ämnet fullständigt. Använd sökordsvolymer och data för att prioritera rubrikstruktur och skapa en röd tråd semantiskt mellan ämnena i innehållsbriefen. Ett förenklat exempel kan se ut som följande

 • <h1> Huvudrubrik
 • <p> Skriv en definition av huvudrubrik som hänvisar till x, y och z.
 • <h2> 5 tips på hur underrubrik hjälper mot Y
 • <li> 1. U
 • osv.

5. Skapa innehåll enligt semantiska SEO-principer

Skapa innehåll enligt semantiska SEO-principer innebär att vi arbetar med tydlighet och regelverk för semantisk SEO som gör det enklare för LLMs som Google och användaren att förstå innehållet. Exempel på regler är:

 • Svara direkt på frågan i första meningen
 • Använd korta koncisa meningar
 • Använd exakta fakta
 • osv.

Det finns mängder med bra författarregler att använda beroende på vilken sajt och förutsättningar man arbetar med.

Uppföljning av topical authority

Uppföljning av topical authority sker bäst genom att följa ranking, trafik och trafikvärde för det ämne och följande sökord som är kopplade till det. När man når topical authority / ämnesauktoritet inför en core update kan man se väldigt stora positiva rörelser i dessa och core updates är därmed en väldigt stor positiv punkt i topical authority strategier där ranking state kan skiftas och stora förändringar ske.

Varför har topical authority blivit en populär strategi?

Topical authority har blivit en populär strategi för att Koray Tuğberk Gübür som första person utmanade hela SEO-industrin med dessa strategier genom att påvisa det med case studier där han isolerade bara denna faktor. Därefter har många påvisat vilken lyckad strategi det är och hur topical authority kan bidra med väldigt stora affärsvärden där trafiken kring ett helt område gynnar både trafikdrivande och mer kommersiella delar av webbplatser.

Är topical authority en innehållsdriven strategi?

Ja, topical authority är en innehållsdriven strategi som även innefattar externa kopplingar men är i grunden att skapa ämnesauktoritet på ens egen webbplats. Den passar väldigt bra att kombinera med många andra externa koncept som entity stacking, författarstrategier och digital PR.