Stödet för liknande målgrupper försvinner från Google Ads

6 december 2022 //

Stödet för Similar audiences (liknande målgrupper) försvinner från Google Ads

Från och med maj 2023 kommer nya liknande målgruppssegment(similar audiences) inte längre att genereras i Google Ads och i augusti 2023 kommer befintliga liknande målgruppssegment att tas bort från Google Ads.

Så här skriver Google Ads talesperson Ginny Marvin: 

“Med utfasningen av 3P-cookies fokuserar vi på lösningar som optimerad inriktning, målgrupps-expansion och Smart Bidding som kommer att fortsätta hjälpa dig att nå relevanta målgrupper och direkt optimera för dina mål på privacy-centrerade sätt.”

 

Förändringen kommer att överföra liknande målgrupper till en mer automatiserad inriktnings-lösning.

 

Vad innebär det för marknadsförare?

Det här kommer framförallt påverka de som kör upper-funnel på Google Ads och via Display & Video 360 och inte kör Smart Bidding. 

Det ger ökat incitament till att byta över till Smart Bidding som budgivningsstrategi 

 

Om man har använt liknande segment i display-, Discovery- eller videoåtgärdskampanjer men ännu inte har aktiverat optimerad inriktning kan man överväga att aktivera optimerad inriktning för att nå fler relevanta och utökade målgrupper och optimera för ens konverteringsmål.

 

Om man redan använder Smart Bidding eller kör Performance Max-kampanjer behöver man inte göra något, eftersom Performance Max-kampanjer automatiskt använder signaler från ens data från första part.

 

Analys och rekommendation

För en majoritet av marknadsförare är det här ingen stor sak. Det är ett naturligt steg i Googles strävan mot automation och att kunna erbjuda bra targeting på ett integritet-korrekt sätt. 

 

Men för de som använt liknande målgrupper så är det här en heads-up att det är hög tid att börja anpassa sig efter kommande spelregler. 

 

Så under Q1 kan det vara bra läge att  planera och testa en övergång till Smart Bidding och optimerad inriktning så att effekten blir mindre för er. 

 

 

Rekommenderad läsning 

https://searchengineland.com/google-is-getting-rid-of-similar-audiences-segments-389234

https://support.google.com/google-ads/answer/12463119 

https://support.google.com/google-ads/answer/10537509

 

Tillbaka till listor