Sökordsanalys – Stor guide & tips på verktyg

|

En sökordsanalys hjälper dig förstå dina kunders sökbeteende och kan hjälpa dig få insikter i dina kunders kundresor. Med hjälp av sökordsanalys-verktyg, kategorisering, klustring och analys av svårighetsgrad får du en tydlig bild av vilka sökord du bör optimera för.

I denna guide går vi igenom steg för steg hur du utför en sökordsanalys, vilka verktyg du kan använda dig av och vanliga fallgropar när man gör en sökordsanalys.

Vad är en sökordsanalys?

En sökordsanalys är en analys av sökbeteende. Genom att genomföra en sökordsanalys kan du få insikter i antalet sökningar som görs på specifika sökord och vilka typer av sökord du bör fokusera din SEO-strategi på.

Så gör du en sökordsanalys

Att göra en sökordsanalys kan delas upp i följande steg:

 • Definiera ditt mål: Börja med att tydligt definiera vad du vill uppnå med din sökordsanalys. Är ditt mål att öka trafiken till en specifik produktkategori på din webbplats? Kanske vill du förbättra synligheten för din blogg? Genom att ha ett klart mål kan du rikta din sökordsanalys mot att uppnå detta.
 • Använd sökordsverktyg: Välj verktyg som Ahrefs, Semrush, eller Google Keyword Planner för att hitta relevanta sökord. Analysera sökord baserat på relevans, sökvolym och konkurrens.
 • Analysera sökintention: Förstå syftet bakom varje sökord. Sökintention kan vara navigerande, informationssökande, kommersiellt undersökande eller transaktionell. Välj sökord som matchar ditt mål
 • Gruppera sökorden efter intention: Dela upp dina sökord i grupper baserat på deras intention. Exempelvis kan ”damskor” och ”skor dam” grupperas tillsammans. Använd verktyg som Google Sheets eller Excel för att organisera och hålla reda på dessa grupper.
 • Utvärdera konkurrensen: Analysera konkurrensen för dina utvalda sökord. Gör en Google-sökning och notera vilka webbplatser som rankar högst. Är det stora etablerade varumärken eller mindre webbplatser? Använd Ahrefs eller Semrush för att se webbplatsernas auktoritet och jämför detta med din egen webbplats för att bedöma dina chanser att ranka.
 • Prioritera efter relevans och möjlighet: Välj de sökord som är mest relevanta för din verksamhet och som har potential att bidra till ditt mål. Prioritera även sökord där du har en rimlig chans att ranka väl, vilket kan innebära att börja med long-tail sökord med lägre konkurrens.

Genom att följa dessa steg kan du genomföra en effektiv sökordsanalys som hjälper dig att förbättra din webbplats synlighet på Google och hjälper dig nå dina mål.

Gruppering av sökord efter sökintention

När du har identifierat sökorden du vill fokusera på är nästa steg att gruppera dessa efter deras intention. En enkel metod är att använda Google Sheets och ha en rad per sökintention. En rad innebär en unik sida på sajten att skapa.

Hur vet man vilka sökord som ska grupperas?

Bedöm intentionen bakom sökorden. Om du är osäker, gör en Google-sökning och observera vilka resultat som visas. Om flera sökord har liknande sökresultat kan de grupperas tillsammans.

Vad är ett sökord?

Ett sökord är det som skrivs in vid en sökning i sökmotorer som till exempel Google och Bing. Ett sökord kan bestå av ett eller flera ord. Ur Googles perspektiv är det med hjälp av sökord som deras grundförståelse för relevansen av din sida skapas.

Sökintention

Sökintentionen är den bakomliggande intentionen bakom en sökning. Vad vill den som söker göra? När man gör en sökordsanalys kan det vara bra att känna till de olika sätten som ett sökord kan kategoriseras. 

 • Informativ sökintention: En sökning som görs för att få information om ett visst ämne. Exempelvis “vad är ett sökord”.
 • Navigerande sökintention: En sökning för att hitta en specifik webbplats och sida på den webbplatsen. Exempelvis “temu kundtjänst”.
 • Kommersiell undersökning: En sökning i research-fasen i en köpresa. Sökaren har en avsikt att köpa en produkt men vill jämföra och läsa på inför köpet. Exempelvis “bästa skorna för löpning”.
 • Transaktionell sökintention: En sökning med en tydlig avsikt att utföra en transaktion. Exempelvis “röda nike air force 1”.

Även fast man inte alltid kan veta exakt varje persons intention bakom en sökning hjälper denna kategorisering att se till att ni fokuserar på rätt typ av sökord utifrån ert mål med SEO.

Viktiga begrepp inom sökordsanalys

Det finns en del viktiga begrepp att känna till när man gör en sökordsanalys. 

Primärt sökord

Primära sökord är det sökord som är det viktigaste sökordet för en specifik sida. Det primära sökordet kan bestämmas utifrån sökvolym, relevans eller konkurrensnivå.

Sekundära sökord

Sekundära sökord är de sökord som är relevanta att få med. Generellt består sekundära sökord av synonymer, suffix eller prefix, men kan även innefatta mer specifika sökord såsom long-tail sökord.

Long-tail sökord

Long-tail sökord är mer specificerade sökningar. Long-tail sökord bör tas i beaktning vid rubriksättning och innehållsskapande, för att se till att du täcker in all den information som dina potentiella kunder är intresserade av.

Sökvolym

Sökvolym är det antal sökningar som görs på ett specifikt sökord. Generellt räknas sökvolym på en per månad-basis.

Konkurrensnivå

Konkurrensnivån på sökordet är viktigt att ta i beaktning beroende på din webbplats auktoritet hos Google. Om du är en nystartad e-handel bör du rikta in dig på sökord med lägre konkurrens för att på snabbare tid skapa resultat, för att systematiskt jobba dig upp i konkurrensnivå allt eftersom din auktoritet ökar.

Lästips: Så skapar du ämnesauktoritet

Vilket är det bästa sökordsverktyget 2024?

Det bästa sökordsverktyget 2024 är Ahrefs. Vi på AdRelevance anser att de har bäst täckning på sökord i Sverige och ger en bra indikation på sökvolym och sökbeteende inom flest branscher i Sverige.

Gratis sökordsverktyg

 • Sökordsplaneraren (Google Keyword Planner)
 • Ubersuggest
 • Keywords Everywhere
 • Google Search Console

Betalda sökordsverktyg

 • Ahrefs
 • Semrush