SEO-strategi

|

En SEO-strategi är en plan som innefattar innehållsstrategi, teknisk SEO-strategi och länkstrategier som ökar synligheten i sökmotorer och skapar värde från ökad organisk trafik. SEO-strategin ska ta utgångspunkt i nuläget och framtida mål och med hjälp av taktisk plan och åtgärder uppnå önskat resultat.

SEO-strategier skiljer sig väldigt mycket från bolag till bolag och är väldigt viktigt att inte generalisera för att uppnå maximala resultat. Vi vill dock gärna försöka exemplifiera hur det kan skilja sig mellan olika typer av bolag. Nedan går vi igenom några olika bolagstyper och lärdomar hur det brukar kunna påverka SEO-strategier.

SEO-strategi för e-handlare

SEO-strategier för e-handlare utgår oftast från nuvarande försäljning på produktnivå, kategorinivå och varumärkesnivå via den organiska trafiken och leta möjligheter att öka trafiken inom prioriterade områden. Genom att kombinera data från Google Search Console, GA4, Google Ads och e-handlarens egna affärssystem eller e-handelsplattform kan vi lokalisera områden där förändringar kan ge snabb effekt.

I strategin är det även viktigt att ha en bild av vilka konkurrenter som är enklare respektive svårare att slå i sökresultatet. Eftersom SEO är ett nollsummespel är det viktigt att hela tiden ta mark av utvalda konkurrenter för att öka synligheten och organisk försäljning. Genom att kombinera försäljningsdata och konkurrenter som är lätta eller prioriterade att slå blir SEO-strategin tydligare och enklare att genomföra.

Att sätta upp en SEO-strategi som fokuserar på både snabba resultat som gör kanalen kostnadseffektiv kortsiktigt och mer långsiktiga fokus för att få hävstången framöver är extremt viktigt i alla SEO-strategier men inte minst för e-handlare.

SEO-strategin skiljer sig oftast ganska mycket mellan multibrand e-handlare och DTC brands som har ett fokuserat varumärke och oftast därmed mindre utbud och färre produkter.

Läs mer om SEO för e-handlare här->

SEO-strategi för e-handlare som är multibrand stores

Multibrands behöver oftast fokusera på storskaliga skalbara åtgärder gärna med tekniskt stöd för att bygga dynamiska logiker som struktur och element på sidor. Hävstången finns ofta i välkända varumärken och produkter där varumärkeskännedom drivs externt.

SEO-strategi för e-handlare som är DTC brands

För DTC brands med färre produkter och produktkategorier behöver man oftare i ett tidigare stadie titta på sökbeteenden kopplat till vilket problem produkterna löser och användningsområdena som produkterna har. All trafik skapar här större trafikvärde och SEO blir därmed viktigare i hela köpprocessen.

SEO-strategi för SaaS-bolag

För SaaS är SEO-strategin oftast en kombination av produktledd SEO och innehållsdriven SEO. Trafikvärdet för varje besökare är generellt sätt väldigt högt och med en freemium modell så den potentiella kunden kan testa produkten direkt. Beroende på hur nischad SaaS-tjänsten är kan det även här likt för DTC-bolag att fokusera på sökbeteenden tidigare i köpcykeln.

För den produktdrivna SEOn är programmatisk SEO oftast en grundlogik där liknande beteenden finns för många olika kundgrupper eller situationer.

Gällande det innehållsdrivna handlar det oftast mer om att visa expertisen inom området och koppla det samman med hur tjänsten löser vissa av dessa problem för kunden.

SEO-strategier för tjänstebolag

En SEO-strategi för tjänstebolag är lokal SEO oftast extremt viktigt då det geografiska området där bolaget levererar sin tjänst skapar störst trafikvärden. Det gör att lokala och hyperlokala strategier fungerar väldigt bra för att nå exakt rätt kundgrupper. När man arbetar med lokal SEO blir GBP (Google Business Profile tidigare Google My Business) också en väldigt viktig del av SEO-strategin.

Hur gör du för att skapa och genomföra en SEO-strategi?

  1. Gör en nulägesanalys för er synlighet och affär från organisk trafik.
  2. Lokalisera konkurrenter som ni ska ta synlighet ifrån.
  3. Prioritera SEO-utmaningar på er webbplats som bör prioriteras.
  4. Fokusera på ett huvudämne eller segment där ni ska bli starka.
  5. Bestäm vilken eller vilka typer av SEO ni ska fokusera på initialt (innehållsdriven, programmatisk, produktledd osv.)
  6. Sätt ett affärsmål för projektet och kanalen att uppnå.
  7. Sätt upp en taktisk SEO-plan som prioriterar i vilken ordning de olika sakerna ska göras.
  8. Genomför alla åtgärder i planen.
  9. Följ upp planen med hjälp av KPIer som intäkt, leads, trafik och ranking. För det kan ni behöva analysverktyg (GA4 eller liknande), ranktracker och möjligen andra SEO-verktyg.