SEO: Analys av svenska e-handelns påverkan i Helpful Content Update

3 oktober 2023 //

September 2023 Helpful Content Update som rullades ut mellan 14 september och 28 september och Google Helpful Content System. Det är en del i algoritmen som Google beskriver fokuserar på att identifiera lågkvalitativt innehåll, innehåll som tillför lågt värde eller på annat sätt inte skapar värde för slutanvändaren. Den ger därmed en signal på hela webbplatsen som är del i algoritmen och det är därför vi ofta ser genomgående tapp när en webbplats förlorar i en Helpful Content Update.

 

Vi analyserar i denna artikel påverkan på uppdateringen med hjälp av Sistrix och Ahrefs mellan datumen 13 september till 29 september 2023. Det innebär att vi tittar på dagen innan utrullningen och dagen efter och följer därefter upp utvecklingskurvorna för de intressanta webbplatserna.

 

E-handelsanalys av September 2023 Helpful Content Update

Den svenska e-handeln är generellt ganska lite direkt påverkad av September 2023 Helpful Content Update som rullades ut mellan 14 september och 28 september. Det som är noterbart och som påverkar e-handlare indirekt är att många av de stora förlorarna i September 2023 Helpful Content Update var nichesajter som ofta driver mycket trafik till e-handlare i sin tur via affiliate och displayannonser.

 

Är ni som e-handlare kraftigt beroende av vissa nischade webbplatser kan det vara bra att följa deras påverkan så ni vet om det i slutändan påverkar er försäljning. Det kan också innebära att nya webbplatser tar mark på sökningar som bäst i test och liknande som är kraftigt påverkade i denna uppdatering.

 

Förlorarna i September 2023 Helpful Content Update

Webbplatser som förlorat i September 2023 Helpful Content Update har generellt haft bristande trovärdighetssignaler, vilket stämmer väl överens med Googles ambition att avgöra huruvida webbplatsen tillför värde till slutanvändaren eller inte. För att ge exempel på några webbplatser som förlorar synlighet i uppdateringen är det:

 

  • Nischesajter för recensioner av produkter som bäst-i-testet.se och testvinnarna.se
  • Lokala databassajter som öppettider.nu, popularaplatser.se och varligger.se
  • Receptsajter som alexanderlagarmat.se

 

Råd för webbplatser som är påverkade i Helpful Content Update

Vår analys av denna Helpful Content Update är att Google i en värld av AI-innehåll helt rimligt försöker använda sig mer och mer av trovärdighetssignaler för kompensera för detta. Ställ dig själv följande frågor när du läser ditt innehåll:

 

  • Vad tillför jag för unik information som ingen annan tillför?
  • Varför är jag rätt person att lita på gällande detta ämne?
  • Vad gör att mitt varumärke är det mest lämpliga att dela information om det jag skapat innehåll gällande?

 

Många av de webbplatser som är påverkade i denna uppdatering saknar en eller flera av dessa faktorer. Det kan vara alltifrån att webbplatsens varumärke inte nämns någonstans eller har väldigt marginellt med länkar till sig. Varumärket har kanske inga indikationer på att någon söker efter det. Det är några av många exempel på potentiella varumärkessignaler som Google med största säkerhet använder. 

 

Tittar vi på författare kan vi även notera att personen och dess koppling till bevisad kunskap inom segmentet är extra viktigt. Avslutar vi sedan med innehållet så är det lätt att det informationsvärde och den kvalité som förväntas genomgående på en webbplats blir lidande i jakten på innehållsvolym. Det är tydligt att i uppdatering för uppdatering att innehållskvalité betyder så enormt mycket och specifikt informationsvärde och att ni visar att ni kan svara på användarens sökintentioner och samtidigt tillföra något unikt.

 

Om ni inte är påverkade i Helpful Content Update

Ta lärdom av ovan delar och stärk upp dessa delar för att i framtiden inte få dessa problem. Utöver det fortsätt fokusera på att utveckla er SEO-strategi och driv kostnadseffektiv trafik och försäljning.

Tillbaka till listor