Semantisk SEO – Vad är det?

|

Semantisk SEO fokuserar på betydelsen av innehåll på en webbplats utifrån Google och användaren. Semantisk SEO bygger på att man strukturerar innehåll utifrån vikten av informationen för varje ämne och dess entiteter. Det innebär att koppla samman ord, ordföljder och fakta utifrån faktamässig noggrannhet och relationen mellan dessa. Fokus ligger på betydelser och ämnen snarare än enskilda sökord som mer traditionell SEO fokuserar på. Det för att bättre uppfylla användarens sökintention genom att besvara användarens faktiska frågor och etablera auktoritet inom ett helt ämne.

Hur fungerar Semantisk SEO?

Semantisk SEO fungerar genom att på det mest effektiva sättet kommunicera information som både Google och användaren förstår. Det är därför mer krävande i ordval men ger ett större fokus på kvalité och mindre fokus på kvantitet. Det gör att Semantisk SEOs syfte är att svara på fler frågor med färre ord på ett mer effektivt sätt. Vi delar nedan 4 exempel på arbetsätt som går att använda nedan för att skapa denna typ av effektivitet:

Anpassa rubrikstruktur efter semantik och historisk data

Anpassa rubrikstrukturen efter semantik och historisk data för att påverka både betydelsen och fokuset på sidan samtidigt som du prioriterar de viktigaste ämnena.

Använd frågor och svar

Frågor och svar som koncept möjliggör en tydlighet mot både Google och användaren. Det minskar Googles kostnad att förstå innehållet och därmed ökar sannolikheten att de prioriterar er som källa utifrån topical authority aspekten.

Använd tydliga författarregler

Tydliga författarregler skapar möjligheten att skapa innehåll som är mer effektivt på ett strukturerat sätt. Exempel på författarregler kan vara:

  • Svara direkt på frågan i första meningen
  • Använd korta koncisa meningar
  • Använd exakta fakta

I Korays framework för Semantisk SEO använder han över 200 författarregler men lyckas ni implementera en del som skapar denna effekt har ni kommit en bra bit på vägen.

Fokusera på innehållet i den övre delen av sidan utifrån den semantiska betydelsen

Innehållet på övre delen av sidan har en större semantisk betydelse än det längre ner vilket innebär att det finns en fallande skala av betydelse från första meningen och nedåt. Utifrån detta bör även innehållet fokuseras utifrån det.

Genom att bygga upp sidor med ett tydligt makrokontext som är huvudämnet i toppen och i slutet går bredare finns möjligheten att behålla fokuset till ämnet samtidigt som innehållet kan skapa bryggor till andra sidor och ämnen.

Internlänka mellan sidor med semantisk koppling

Internlänka mellan sidor med semantisk koppling genom att använda en ankartext som motsvarar nästa sidas titel. Tänk även på i vilket sammanhang länken placeras eftersom det påverkar den kontext som internlänken skickar vidare som referens för vad nästa sida handlar om.

Hur viktiga är sökord i semantisk SEO?

Sökorden i sig är inte så viktiga i semantiska SEO men många sökord som bildar ämnets historiska data är viktigt. Det är utifrån hela potentialen och närheten till affären som ämnen bör prioriteras tillsammans med hur sökintentionerna ser ut.

Varför nämns semantisk SEO och topical authority ofta ihop?

Anledningen till att semantisk SEO och topical authority ofta nämns ihop är att båda fokuserar mycket på ämnen och dess betydelse. Semantisk SEO kan beskrivas som hur det implementeras på en webbsida och webbplats och topical authority som den målbild vi har att webbplatsen ska bli en ämnesauktoritet inom ett visst område. Det gör att en effektiv implementation av semantisk SEO bör leda mot topical authority.