Så här kommer Meta tackla det globalt stora valåret 2024.

1 december 2023 //

Under kommande år sker ett flertal betydande val runtom i världen. Det är inte bara det amerikanska presidentvalet som går av stapeln 2024, utan även betydande val i ett flertal länder såsom Indien, Indonesien, Mexico samt ett EU-val.

Meta har genom åren genomfört ändringar, som ska garantera säkerhet och tryggheten att det inte sprids missledande information kring valen.

Meta summerar deras arbete kring detta i tre övergripande punkter, där Meta:

  • Under ett flertal år haft en konsekvent inställning till hur de ska agera under de stora valen.
  • Kommer att blockera politiska annonser som lanseras under den sista veckan av det amerikanska presidentvalet.
  • Kräver att annonsörer runt om i världen är transparanta med när de använder AI eller andra funktioner för att skapa och/eller ändra annonser av politisk karaktär.

Detta är något vi globalt aktiva byråer givetvis måste (fortsätta) att ta i beaktning, om någon av oss får förtroendet att hantera en valkampanj.

Tillbaka till listor