Prognos att e-handeln kommer växa med 7% under 2021

24 februari 2021 //

Carl-Fredrik Teder & Arne B Andersson har räknat på 2 scenarion:

1) Virusspridningen hålls i schack och inga ytterligare restriktioner eller nedstängningar meddelas av regering och myndigheter. Under andra halvan av sommaren har massvaccinationerna kommit så långt att en kritisk massa
har skydd mot viruset och samhället kan successivt börja öppna upp igen. 4:e kvartalet präglas av så pass låga nivåer av smittspridning i samhället, att julhandeln kan försiggå relativt normalt.
I ett sådant scenario tror de på +4 % på helårsbasis.
(Per kvartal: +40% +5% +5% -10%)

2) Virusspridningen ökar och ytterligare restriktioner och nedstängningar meddelas av regering och myndigheter de kommande veckorna – fysiska handelsplatser drabbas. Massvaccinationerna har under andra halvan av sommaren inte kommit så långt att en kritisk massa har skydd mot viruset och återöppnandet av samhället går därmed långsammare. 4:e
kvartalet präglas av lägre smittspridning än 2020 men restriktioner krävs fortfarande. Julhandeln kan ännu inte försiggå normalt.
I ett sådant scenario tror de på +10 % på helårsbasis.
(Per kvartal: +50% +10% +5% -5%)

https://www.postnord.se/vara-losningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-barometern

Tillbaka till listor