Fotakuten och AdRelevance

Samarbete i 8 månader
+75 % ökad organisk intäkt
+250 % ökad organisk trafik

Ett framgångsrikt samarbete

Fotakuten förvärvades under våren 2023 och kom till AdRelevance för att få hjälp att öka deras organiska synlighet och försäljning. På kort tid har Fotakuten växt tillsammans med oss på AdRelevance, och resan har bara börjat.

”Under våren 2023 förvärvades Fotakuten och vi behövde en stabil partner för att etablera en långsiktig SEO-strategi. Från första mötet märkte vi engagemanget och entusiasmen hos teamet på AdRelevance. AdRelevance har en imponerande förmåga att balansera långsiktig planering med kortsiktiga resultat vilket gjort att vi fått både snabb avkastning men också en bredare auktoritet – vi kan varmt rekommendera AdRelevance”

Niklas Dahlros, Fotakuten

Sammanfattning

Det framgångsrika samarbetet mellan Fotakuten och AdRelevance understryker vikten av nära samarbete, effektiva beslutsprocesser och kombinationen av expertis från båda sidor.

Genom ett tätt samarbete har AdRelevance hjälpt Fotakuten att uppnå betydande tillväxtresultat genom strategisk rådgivning och arbetsprocesser som fokuserar på effektivitet och resultat.

Fotakuten.se

Sökordsanalys & sökbeteenden

Vi påbörjade samarbetet med en sökordsanalys, för att få inblick i de potentiella kundernas efterfrågan. Utifrån detta skapade vi nya kategorisidor och föreslog nya produkter att ta in i sortiment.

Omvärdering från Google

Med hjälp av genomgående ändringar på sajten triggade vi en omvärdering från Google. Vilket möjliggjorde en snabb organisk tillväxt på grund av de förbättringar vi gjort på sajten ur ett SEO-perspektiv.

Informationsvärde & ämnesauktoritet

Genom gediget arbete med innehållet, tillsammans med Fotakuten, har Fotakuten börjat sin resa med att bli en ämnesauktoritet inom flertalet ämnen inom fotvård. Resan mot ämnesauktoritet har ännu bara börjat, men det ger redan goda resultat.

Löpande utvärdering & optimering

En av nycklarna i projektet är ett agilt arbetssätt, där vi har en tydlig målsättning och vågar testa olika strategier. Vi är inte rädda för att utvärdera och tänka om. Med hjälp av den löpande utvärderingen och optimeringen skapar Fotakuten förutsättningar för att lyckas, både idag och i framtiden.