Kommer man kunna godkänna Googles auto-rekommendationer direkt i sökresultatet?

6 januari 2023 //

Kommer man kunna godkänna Googles auto-rekommendationer för Google Ads direkt i sökresultatet?

 

För ett par veckor sedan uppmärksammades det att Google testar möjligheten att admin till ett Google Ads-konto kan godkänna Googles auto-rekommendationer direkt i sökresultatet. 

 

Googles auto-rekommendationer är av varierande kvalitet, en del kan vara riktigt bra och ett hjälpmedel att identifiera förbättringsmöjligheter. 

 

Men en del rekommendationer kan vara direkt dåliga för performance för Google Ads-kontot och därför är det viktigt att beslut om rekommendationerna tas av en erfaren person som verkligen kan kontot utan och innan. 

 

Vad innebär det för marknadsförare?

Det här senaste Google-testet att admin kan godkänna auto-rekommendationer direkt i sökresultatet kan innebära ett problem för den marknadsförare som hanterar Google Ads-kontot. 

 

Det är vanligt att det finns flera personer som är admin till ett Google Ads-konto och några av de som är admin arbetar inte hands-on i kontot. 

 

Om någon av de som inte arbetar hands-on ser Googles rekommendation och tänker att det verkar ju toppen med fler konverteringar och godkänner rekommendationen utan att förstå innebörden av ändringen så kan det bli ett stort problem för den som hanterar kontot. 

 

Det problemet finns redan idag men för att kunna godkänna ändringar så behöver man logga in i Google Ads-kontot och navigera runt lite för att se rekommendationerna. 

 

Det här senaste testet från Google med godkännande direkt i sökresultatet gör processen enklare för den admin-person som får “feeling”. 

 

Analys och rekommendation

Googles rekommendationer behöver granskas av en person som verkligen kan Google Ads-kontot utan och innan. 

 

Så länge man kommer ha en person som jobbar aktivt med Google Ads-kontot är det första man bör göra är att stänga av “tillämpa rekommendationer automatiskt” (auto-applied recommendations).  

 

Om man är en byrå som ansvarar för hanteringen av kontot är min rekommendation att skriva in i samarbetsavtalet att endast byrån får göra ändringar i kontot. 

 

Utöver det så är min rekommendation att se över om det går att ändra så att bara de som verkligen behöver det har admin- eller standardåtkomst till kontot har det. Övriga kan ändras till läsrättigheter. 

 

Google pushar hårt för att annonsörer skall godkänna deras auto-rekommendationer, de har kört ett incitament-program där de erbjuder annonsörer $100 om de godkänner auto-rekommendationer. 

 

Som sagt är Googles rekommendationer av varierande kvalitet så granska de noggrant och godkänn enbart de som ni känner er trygga med kommer förbättra performance för kontot. 

 

Vad är er erfarenhet av Googles auto-rekommendationer? Och tror ni att det kommer påverka ert arbete om Google rullar ut möjligheten att godkänna rekommendationer direkt i sökresultatet? 

 

Rekommenderad läsning 

https://www.linkedin.com/posts/deivisrupslaukis_so-can-you-now-apply-recommendations-outside-activity-7015701229087404033-yI2z/?utm_source=share&utm_medium=member_ios

 

https://support.google.com/google-ads/answer/10279006?hl=sv

 

Tillbaka till listor