Kan Facebookanvändarnas möjlighet att skapa multipla profiler ge en bättre utväxling för annonsörerna?

13 oktober 2023 //

Härom veckan lyfte vi att Meta tidigare meddelat att det nu är möjligt för Facebookanvändare att skapa multipla profiler på Facebook. Detta möjliggör för användarna att hålla isär sina olika privata och professionella nätverk. Varje profil kommer att ha en unik feed med relevant innehåll för respektive av användarens olika profiler.

Sett ur ett psykologiskt perspektiv medför detta att användarna går in i ett specifikt mind set / en specifik kontext när de använder en av sina olika profiler. Ett mind set som då skiljer sig profilerna sinsemellan. När den privata profilen används är det ”privata-jaget” som är påkopplat och när den jobbrelaterade profilen används så är det ”jobb-jaget” som är påkopplat. En och samma användare, fast med skilda fokus i användarens olika profiler.

När annonseringen då styrs mot den relevanta användaren (dvs. som är i målgruppen för en specifik annonsör), når man bara inte den relevanta användaren i fråga. Då finns också möjligheten att nå användaren i ett relevant mind set, vilket oftast fångar uppmärksamheten i bruset på ett ännu mer effektivt sätt.

Vår förhoppning är att Facebooks annonsalgoritm till fullo hänger med på detta på ett djupare plan. Då vi ser riktigt fina möjligheter till att ytterligare vässa annonsresultaten, då styrningen blir snäppet vassare för gemene hen! Annonsörer når då inte bara rätt profil med rätt budskap, utan också på ett djupare plan når dem i rätt kontext / mind set / fokus.

Tillbaka till listor