Insikter och nyheter som presenterades under Microsoft Ads 2023 Roadshow

30 mars 2023 //

Insikter och nyheter som presenterades under Microsoft Ads 2023 Roadshow

Microsoft hade nyligen ett event i Stockholm för att presentera den nya eran för Microsoft Advertising. Intresset för Microsoft Ads är större än någonsin till stor del på grund av integrationen med OpenAI.
“This is the first time we have been cool” var ett roligt citat från den första talaren.
Microsoft har som första mål att bli en relevant utmanare till Google och att alla företag skall känna att de är tillräckligt intressanta att läggas till i marknadsföringsmixen.
Några saker som Microsoft lyfte:
 • De har en räckvidd på 1 miljard personer via sina nätverk
 • 165 marknader och 35 språk
 • 100 produktlanseringar under 2022
 • Stort fokus på visuella annonser
 • The resurgence of the PC
 • Smidigare än någonsin att auto-importera kampanjer från Google
Mitt övergripande intryck är att Microsofts huvudmål för tillfället är att fortsatt göra allt de kan för att de skall vara så smidigt som möjligt att auto-importera kampanjer från Google.

VAD INNEBÄR DET FÖR MARKNADSFÖRARE?

På AdRelevance har vi haft fler diskussioner än någonsin om Microsoft Ads internt och med kunder. Jag antar att det ser likadant ut för många marknadsförare.
Det som jag ser det för marknadsförare just nu är att se över hur man på ett så effektivt sätt som möjligt kan få till en effektivt arbetsprocess för att jobba med det som Microsoft Ads erbjuder i dagsläge
Microsoft Ads-teamet är mycket offensiva just nu och erbjuder vouchers för att locka företag att komma igång och även hjälp med onboarding. Så det är smidigare än någonsin att komma igång.
Det pratades inte så mycket specifikt på eventet om OpenAI/ChatGTP. Mest ”more to come”. Så den delen är inget som vi kan agera på omedelbart. Det rör sig dock väldigt snabbt med så förutsättningarna kan ändras väldigt snabbt.

ANALYS OCH REKOMMENDATION

Resurgence of the PC är mycket intressant, speciellt för de som jobbar med B2B. För en av våra svenska B2B-kunder står Microsoft Ads för cirka 17 procent av omsättningen under de senaste sex månaderna.
När man är uppe på de nivåerna kan man börja prata om Microsoft Ads som en viktig del av försäljningen och marknadsföringsmixen.
Mina rekommendationer/insikter är:
 • Har ni B2B-kunder är min starka rekommendation att öka ert fokus på Microsoft Ads.
 • Även B2C rekommenderar jag att se över med tanke på att det är smidigare än någonsin att auto-importera kampanjer från Google.
 • Lägg ännu så länge inte så mycket tid på att sitta och detaljoptimera i Microsoft Ads-interfacet utan förlita er så mycket ni kan på auto-importerna.
 • Det finns inga Microsoft Ads-specifika format som det är värt att lägga tiden på, fokus på att ha samma upplägg på Microsoft Ads som Google Ads.
 • Eftersom det är lägre volymer på Bing så kan det vara så att Smart Bidding inte presterar lika bra.
 • Ta till vara på alla incitament som Microsoft Ads-teamen erbjuder i form av vouchers och hjälp med onboarding.
 • Fortsätt noggrant följa integrationen med OpenAI och hur det utvecklas.

REKOMMENDERAD LÄSNING

Tillbaka till listor