Hur konsumenten kommer att resonera kring hur, vad och när de ska shoppa inför och under BFCM (Black Friday-Cyber Monday)

27 oktober 2023 //

I tidigare inlägg lyfte vi en studie som belyste att en stor andel konsumenter kommer att förlita sig på AI när de shoppar.

I samma studie, genomförd av Sapio Research i samarbete med Shopify, belystes även hur, vad och när konsumenten kommer att shoppa. Dvs hur de kommer att prioritera och agera under BFCM.

Studien fann att:
💡 78% av respondenterna angav att de planerar att göra mindre dagliga inköp.
💡 63% angav att de kommer fokusera på inköp som är sammankopplade med välmående.
💡 72% svarade att de troligtvis kommer att shoppa under Black Friday(Week) och Cyber Monday(Week), för att få mest valuta för pengarna.
💡 71% angav att det är viktigt att de redan innan starten av BFCM får ta del av varumärkenas kommande erbjudanden.
💡 84% angav att de aktivt skulle jämföra priser för att finna de bästa erbjudandena och rabatterna.
(Då som tidigare nämnt genom att använda AI som hjälpmedel)

Allt detta är givetvis värdefull information för alla annonsörer som i detta nu sitter och finjusterar strategin/upplägget inför kommande shoppingsäsong.

Studien genomfördes i Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland och USA varpå det är svårt att dra konkreta slutsatser kring Sverige. Men ser man tydliga likheter mellan den svenska konsumenten och konsumenterna på de nämnda marknaderna, kan man nog förvänta sig liknande siffror.

Tillbaka till listor