Googles nästa drag för att få fler annonsörer att enbart ha bredmatchade sökord

6 februari 2023 //

Googles nästa drag för att få annonsörer att enbart ha bredmatchade sökord

 

Från och med den 19 januari kommer Google att börja ta bort överflödiga sökord för olika matchningstyper för annonsörer som för närvarande har det automatiskt tillämpade förslaget ”ta bort överflödiga sökord” aktiverat på sina konton.

 

Det innebär att Google kommer ta bort fras och/eller exaktmatchade sökord om ett brett sökord täcker sökfrasen. 

 

Ifall man väljer att ta bort exakta sökord så ger det DSA-delen i Performance Max större möjligheter att köpa sökannonseringen, eftersom att exakt matchade sökord trumfar DSA i Performance Max. 

 

Googles förklaring till ändringen är att det kommer göra det enklare att hantera sitt konto. 

 

Men enkelt är inte alltid rätt väg att gå och det finns som tur är ett smidigt sätt att undvika detta. 

 

Vad innebär det för marknadsförare?

 

Det som är nytt med det här draget från Google (och oroande) är att de ändrar definitionen och utförandet av en rekommendation efter den redan tillämpats. 

 

Med en så betydande förändring så hävdar flera marknadsförare att detta borde vara en ny rekommendation för annonsörer att välja om den skall aktiveras eller inte.

 

Som jag tidigare förmedlat så är Googles auto-rekommendationer av varierande kvalitet, en del kan vara riktigt bra och ett hjälpmedel att identifiera förbättringsmöjligheter. 

 

Men en del rekommendationer kan vara direkt dåliga för performance för Google Ads-kontot och därför är det viktigt att beslut om rekommendationerna tas av en erfaren person som verkligen kan kontot utan och innan. 

 

Valet om man skall gå över till att enbart ha bredmatchade sökord bör göras av en erfaren Google Ads-specialist som verkligen kan kontot utan och innan och en sådan ändring bör göras genomtänkt och kontrollerat. 

 

Analys och rekommendation

 

Google har en väldigt tydlig agenda att få alla sina annonsörer att enbart använda bredmatchade sökord. Så att de gör det här draget är inte alls förvånande.

 

Google vill att fler köpresor skall gå genom Performance Max. 

 

Det som sticker ut och är oroande med den här förändringen är att  de ändrar definitionen och utförandet av en rekommendation efter den redan tillämpats. 

 

Det gör att vi kan förvänta oss att Google kommer göra fler liknande ändringar som vi behöver hålla noggrann koll på och snabbt förstå innebörden av. 

 

Min rekommendation är att avmarkera den här rekommendationen genom följande steg: 

 

  1. Klicka på fliken ”Rekommendationer”.
  2. Navigera till ikonen ”Autosvar”.
  3. Klicka på fliken ”Hantera”.
  4. Avmarkera rekommendationen ”Ta bort överflödiga sökord”.
  5. Klicka på Spara

 

Och återigen: Så länge man kommer ha en person som jobbar aktivt med Google Ads-kontot är det första man bör göra är att stänga av “tillämpa rekommendationer automatiskt” (auto-applied recommendations).  

 

Rekommenderad läsning 

https://www.searchenginejournal.com/advertisers-react-to-googles-remove-redundant-keywords-update/475814/#close

 

https://searchengineland.com/reassess-google-ads-recommendations-391025

https://searchengineland.com/googles-remove-redundant-keywords-recommendations-have-changed-390939

Tillbaka till listor