Google Core Update augusti 2023

24 augusti 2023 //

Namn: Google Augusti 2023 Core Update

Lanserad: 22 augusti 2023, kvällen svensk tid

Utrullning: Det kommer att ta cirka två veckor att rulla ut

Mål: Omvärderar sökresultaten utifrån uppdaterad algoritm

Straff: Det är inte ett straff, det främjar eller belönar utmärkta webbsidor

Global: Detta är en global uppdatering som påverkar alla regioner, på alla språk.

Discover: Core updates påverkar Google Discover och andra funktioner, även utvalda snippets och mer.

Återhämtning: Om du drabbades av detta bör du granska webbplatsen och dess innehåll som helhet.

Uppdateringar: Google kommer att göra periodiska uppdateringar av denna algoritm men kanske inte kommunicera dessa uppdateringar i framtiden

Tillbaka till listor