Google börjar crawla efter och lägga till produkter automatiskt i Merchant Center

Google kommer nu att automatiskt lägga till produkter som inte finns i produktflödet om de hittar produkter på annonsörers webbplatser.


✔ Google använder strukturerad data för att hitta produkter
✔ Använder man redan ett flöde, läggs endast saknade produkter till
✔ Använder man inget flöde, läggs alla genomsökbara produkter till
✔ Som standard är endast gratis-listningar aktiverade

Och om man vill marknadsföra dessa produkter måste man lägga till de i annonskampanjer. Det innebär att den här funktionen inte är en risk för annonsörer utan bra för de som av någon anledning inte har alla produkter i sitt produktflöde.