Från Google: ”Top digital marketing trends and predictions for 2021”

5 januari 2021 //

– Equality on the marketing agenda
– A new era of data ethics
– Preparing for marketing in a cookieless world
– Reaching the at-home consumer
– Consumer trends show a demand for sustainibility
– Mobile apps will be key to business growth
– Focus on consumer trust when using automation

Många intressanta saker tas upp. En av dem är: ”As more people go online, protecting their privacy and data is even more critical. People expect their brands to safeguard their data and be clear about how they are using it, and what they are offering in return”.

Uttrycket ”data är den nya oljan” stämmer ju bra och folk generellt blir mer medvetna om det och sina rättigheter så därför är transparens mycket viktig för trovärdighet och långsiktiga kundrelationer.

 

https://www-thinkwithgoogle-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.thinkwithgoogle.com/intl/en-154/consumer-insights/consumer-trends/digital-marketing-trends-predictions/amp/

Tillbaka till listor