En stor andel konsumenter kommer att förlita sig på AI när de shoppar inför och under högtiderna.

27 oktober 2023 //

Föregående vecka publicerade Sapio Research i samarbete med Shopify en studie, som belyste hur konsumenten ser på shopping inför kommande högtider.

Studien visade bland annat vilka förväntningar konsumenten har på AI, där:
💡 69% angav att de tror AI kommer att underlätta för dom att upptäcka nya produkter och          varumärken. Denna uppfattning var generellt bredare hos dom med en högre inkomst.
💡 74% har uppfattningen att AI kommer att hjälpa dom finna bra erbjudanden.
💡 67% tror att AI kommer underlätta att ta fram relevanta rekommendationer baserat på tidigare köp.
💡 33% angav att de troligtvis kommer att shoppa direkt från Instagram, medan 31% angav Facebook och 28% angav TikTok.

Det är helt klart en stor andel konsumenter/respondenter som har en positiv syn på AI:s användning inom shoppingen, där synen är att AI kommer att hjälpa och underlätta deras shopping framöver! Då en stor andel respondenter angav en intention att shoppa på sociala plattformar, gäller det att ha sin Social Media strategi redo inför kommande högtider (och även reor för den delen).

Studien genomfördes i Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland och USA varpå det är svårt att dra konkreta slutsatser kring Sverige. Men ser man tydliga likheter mellan den svenska konsumenten och konsumenterna på de nämnda marknaderna, kan man nog förvänta sig liknande siffror.

Tillbaka till listor