Vilket e-handelssegment har störst synlighet på Google?

|

Mat & Livsmedel är det e-handelssegment med störst synlighet på Google. Detta är baserat på två SEO-verktyg vid namn Sistrix & Ahrefs. Mat & Livsmedel har 16,2% enligt Sistrix visibilitetsindex och 19,1% av organisk trafik enligt Ahrefs estimat. Listan tar utgångspunkt i Sveriges största e-handlare baserat på Sveriges 1000 största webbplatser.

Topp 5 största e-handelssegmenten på Google utifrån estimerad trafik

  1. Mat & Livsmedel
  2. Elektronik
  3. Möbler & Inredning
  4. Kläder & Mode
  5. Hälsa & Skönhet

Vilka tre e-handelssegment genererar störst trafikvärden?

Elektronik, Kläder & Mode och Hälsa & Skönhet är de tre segment som genererar störst trafikvärde baserat på Ahrefs organiska trafikvärde (baserat på vad som estimeras att klicken hade kostat att köpa i Google Ads) i kombination med vår segmentering. Det är intressant att Mat & Livsmedel som är välkända för mycket recepttrafik därmed tappar från förstaplatsen på trafik till utanför topp 3 i trafikvärde.

Vilka e-handelssegment genererar högst trafikvärde per besök?

  1. Elektronik
  2. Marknadsplatser
  3. Kläder & Mode
  4. Smycken & Accessoarer
  5. Hälsa & Skönhet

För mig var det lite förvånande att se marknadsplatser så högt upp men i övrigt är det väntade segment. De segment som ligger längre ner på listan som är lite oväntat är Möbler & Inredning samt Bygg & Verktyg. I botten på listan finner vi Mat & Livsmedel som tidigare nämnt med mycket recepttrafik och Trädgård & Utemiljö med mycket guideinnehåll. Trafikvärde per besök beräknas genom att slå Ahrefs estimerade organiska trafik mot Ahrefs estimerade organiska trafikvärde och då får vi se vilka segment som genererar trafik i de mest konkurrensutsatta segmenten. 

Hur skiljer sig Sistrix visibilitetsindex mot Ahrefs organisk trafik?

På aggregerad basis är Sistrix visibilitetsindex och Ahrefs organisk trafik jämnare än vad som förväntades. Ahrefs organisk trafik bedömer Mat & livsmedel samt Elektronik som större utifrån synlighet än Sistrix gör. Det medför att många andra segment balanseras upp något i Sistrix visibilitetsindex.

Fullständiga e-handelssegmentdatan

För dig som önskar gräva djupare i datan delar vi den fullständiga e-handelssegmentdatan här nedan. Den innehåller aggregerad data för Sistrix visibilitetsindex, Ahrefs organisk trafik och Ahrefs trafikvärde samt kalkylerad data för värde per besök baserat på Ahrefs-datan.

E-handelssegmentSistrix visibilitetsindexAhrefs organisk trafikAhrefs trafikvärdeVärde per besök
Mat & Livsmedel1,427.407151007711376387.410.09114683019
Elektronik1,118.644113322623300944.380.2912873335
Kläder & Mode888.57992720852180496.720.2351678959
Möbler & Inredning1,132.77488758301471771.060.1658178514
Hälsa & Skönhet846.51487554731805473.760.2062108763
Bygg & Verktyg690.7775192743813334.510.1566290706
Marknadsplatser564.12543293121214678.240.2805707327
Sport & Fritid409.5173296684677959.410.2056488914
Fordon & Tillbehör314.2703233386405215.990.1253224917
Trädgård & Utemiljö324.1973131347278071.050.08880237482
Böcker & Media566.1002494008333976.750.1339116595
Leksaker & Barnprodukter194.9231294529171865.870.1327632444
Smycken & Accessoarer103.211966219204114.890.2112511656
Skor84.491755990125635.310.1661864707
Djur & Tillbehör98.94361677788508.360.1435013952
Fest & Roliga prylar73.40454147476580.470.1414296347