E-handelsdata under pandemin fördelat på arbetande, studerande och pensionärer

19 december 2020 //

– 92% av arbetande har e-handlat under pandemin. 1% för första gången.
– 89% av studerande har e-handlat under pandemin. 3% för första gången.
– 70% av pensionärer har e-handlat under pandemin. 4% för första gången.
– 60% av de i åldern 76+år har e-handlat under pandemin. 8% för första gången.

Alla kategorier ovan har blivit mer frekventa e-shoppare under pandemin.

Källa: Svenskarna och Internet.

Tillbaka till listor