AdRelevance är en certifierad CSS Google Shopping Partner!

5 maj 2021 //

Mycket bra att Google ställer utökade krav på detaljerad kunskap för hur Google Shopping fungerar både rent tekniskt och strategiskt. Det har vi länge efterfrågat och ger en kvalitetsstämpel på att CSS-Partnern kan bistå med experthjälp för att sätta effektiva strategier och genomföra dem för att accelerera försäljningen för Google Shopping inom satta lönsamhetsmål.

 

 

Tillbaka till listor