Om Oss

Vi vet att allt handlar om resultat.

AdRelevance består av ett team fokuserade AdWords-specialister. Vår strategi är att vara bäst på vårt specialområde istället för ganska bra på många områden. Våra kunder väljer oss eftersom de ser stort värde i att jobba med specialister istället för generalister.  

AdRelevance filosofi är att kvalitet alltid kommer vara viktigare än kvantitet. Kärnvärden är resultat, trovärdighet och långsiktighet.

Vi är stolta över att ha Sveriges kanske bästa AdWords-rykte och växer främst genom nöjda kunders rekommendationer. Vi tror att maximal tydlighet och transparens skapar rätt förutsättningar och är noggranna med att sätta förväntningarna på rätt nivå vid samarbetsstart.  

Vi sätter tydliga mål/nyckeltal som vi arbetar mot och våra kunder stannar hos oss för att vi når målen. Det är inte mer komplicerat än så.